BORÍTÓ

Magyar Könyvtárosok Egyesülete

XXIV. Vándorgyűlés

Sárospatak, 1992. augusztus 13-16.

NEMZETI ERŐFORRÁSUNK AZ INFORMÁCIÓ


Augusztus 13. (csütörtök)

13 óra

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a Városi Könyvtárban (Sárospatak, Eötvös u. 6.).

14 óra

SZAKMAI KONZULTÁCIÓ a Városi Könyvtárban

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete tisztségviselőinek és a
szekció vezetőinek rendkívüli tanácskozása

20 óra

Déri András orgonahangversenye a Vártemplomban
Közreműködik: Zobai Béla (trombita)

Műsor:
	BACH - G-dur preludium és fuga
	BUXTEHUDE - e-moll chaconne
	HÄNDEL - D-dur szvit (orgona, trombita)
	BACH - g-moll fantázia és fuga
	MARTINI - Toccata (orgona, trombita)
	BACH - d-moll toccata és fuga
	BACH - Korál feldolgozás
	BACH -147. kantáta - részlet - (orgona, trombita)
	BACH - F-dur preludium és fuga


Augusztus 14. (péntek)

10 óra

Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok,
Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területi szervezeteinek
együttes ülése: A Művelődés Háza színháztermében (Sárospatak, Eötvös u. 6.)

közművelődési könyvtár új arca a szolgáltatások tükrében

A tanácskozást bevezeti: Dr. Környey Lászlóné;
						II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc

- A módszertani központtól a szolgáltató-információs központig
	Kovács Tibor; Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár,
	Nyíregyháza
- Vállalkozások a szentesi Városi Könyvtárban
	Fülöpné Varjasi Judit; Városi Könyvtár, Szentes
-A videodokumentum, mint a könyvtári dokumentumok része
	Vazinay Mária; Fővárosi Szabó Ervin
		Könyvtár Kőbányai Főkönyvtára, Budapest
- A közhasznú információszolgáltatás
	Dr. Szecskó Károlyné; Közigazgatási Könyvtár, Eger
- Szociális munka a könyvtárban - modellkísérlet
	Kály-Kullai Károly; Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest

14 óra

- PLENÁRIS ÜLÉS a Művelődés Háza színháztermében
A szervezők képviseletében megnyitja:
	Balázsi Zoltánné dr. Thury Katalin főiskolai docens - könyvtárigazgató

A vándorgyűlést üdvözli:
	Dr. Jánosdeák Gábor, Sárospatak város polgármestere
	Dr. Horváth Tibor, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke
	Szabó György, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke
	Szentimrei Mihály gyűjteményi főigazgató

Dr. Andrásfalvy Bertalan művelődési és közoktatási miniszter előadása:
Nemzeti erőforrásunk az információ

Korreferátumok:
	Dr. Rózsa György főigazgató:
		Országos információs politika
	Surján Miklós igazgató:
		Új kihívás előtt a közművelődési könyvtárak
	Balogh Mihály szekcióvezető:
		Tanuló, tanár, iskola és a könyvtárak

19 óra

A VÁNDORGYŰLÉS RÉSZTVEVŐINEK BARÁTI TALÁLKOZÓJA
	az Árvay József Gyakorló Általános Iskola aulájában (Eötvös u. 7.)

Ünnepi vacsora, baráti együttlét, zene, tánc.
	Zene: a RING-együttes

A Fitz József-díj átadása

Augusztus 15. (szombat)

9 óra

- A KÖZKÖNYVTÁRI EGYLET ÉS AZ OLVASÓSZOLGÁLATI SZEKCIÓ EGYÜTTES ÜLÉSE
	a Művelődés Háza színháztermében (Eötvös u. 6.)

SZÁMÍTÓGÉP A KÖNYVTÁRAKBAN - MISZTIFIKÁCIÓ NÉLKÜL:
- Mit nyújt és mit nyújthat a számítógép az olvasóknak és a könyvtárosoknak?
		Tószegi Zsuzsa; Országos Széchenyi Könyvtár, Budapest
- Hogyan épült ki és hogyan működik a Zala megyei könyvtári
	számítógépes hálózat?
		Kiss Gábor; Deák Ferenc Megyei Könyvtár, Zalaegerszeg
-Mit jelent a lokális hálózat a megyei könyvtárban, mint az integrált
	rendszer alapfeltétele?
		Dr. Varga Józsefné; Móricz Zsigmond Megyei és
			Városi Könyvtár, Nyíregyháza
- Mi a számítógép szerepe a közhasznú információ-szolgáltatásban?
		Sándor Ottóné; Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest
- Mit nyújt a KARTOTÉK adatbázis?
		Dr. Szecskó Károlynsé; Közigazgatási Könyvtár, Eger
- Mire ad választ a PRESSDOK adatbázis?
		Várszegi Lajos; Katona József Megyei Könyvtár, Kecskemét
- Mit tud majd a TEXTLIB, és hogyan áll a fejlesztése?
		Dr. Ambrus Zoltán; Békés Megyei Könyvtár, Békéscsaba
- Mik a számítógépes könyvtári együttműködés gondjai és nehézségei?
	(adatcsere, közö fejlesztés, pénzügyi nehézségek)
		Tolnay György; MKE és KIK Számítástechnikai Tanácsadó
			Bizottsága, Budapest

Szekcióelnökök:
		Biczák Péter (Pest Megyei Könyvtár, Szentendre)
		Kocsis István (Ady Endre Városi Könyvtár, Hatvan)

9 óra

A BIBLIOGRÁFIAI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEKCIÓK EGYÜTTES ÜLÉSE
	a Comenius Tanítóképző Főiskola dísztermében (Eötvös u. 7.)

TÁRSADALOM - TUDOMÁNY - INFORMÁCIÓ:
- A társadalomtudományi könyvtárak esélyei.
	Helyzetkép és kitörési pontok.
		Sonnevend Péter főosztályvezető; Országos Széchenyi Könyvtár,
		Budapest
- Tendenciák a hazai társadalomtudományi bibliografizálásban.
		Szabó Sándor egyetemi adjunktus; ELTE, Budapest

Korreferátumok:
- A magyarországi nemzetiségi dokumentáció (a kisebbségtudomány példáján).
		Cholnoky Győző főosztályvezető; Országos Idegennyelvű Könyvtár,
		Budapest
- A politikai szakirodalmi tájékoztatás Magyarországon.
		Rónai Iván igazgató; Országgyűlési Könyvtár, Budapest
- Gondolatok az összehasonlító Kelet-Európatörténet hazai bibliográfiai
	lehetőségeiről.
		Dr. Menyhátit Lajos történész, docens;
			Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen

Szekcióelnökők:
		Bényei Miklós dr. (Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár, Debrecen)
		Sonnevend Péter (Országos Széchenyi Könyvtár, Budapest)

9 óra

MŰSZAKI (ORVOSI) KÖNYVTÁROS ÉS A MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁROS SZEKCIÓK
EGYÜTTES ÜLÉSE
a Képtárban (Szent Erzsébet tér 4.)

A MŰSZAKI INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁSOK ÁTALAKULÁSA AZ EZREDVÉGI
MAGYARORSZÁGON:
- Technológia és modernizáció: az információ szerepe a századvégi Magyarországon.
		Nyíri Lajos, OMFB elnökhelyettese, Budapest
- Információszolgáltatás a piacgazdaság körülményei között, különös tekintettel
	az egyetemi könyvtárakra.
		D. Vásárhelyi Pál, BME Központi Könyvtár főigazgatója, Budapest
- Az információk szerepe a gazdasági átalakulás folyamatában.
		Nádudvari Zoltán statisztikai tanácsos, KSH Budapest

Szekcióelnőkők:
		Teveli Mihályné (COPING-DATORG, Budapest)
		Szabó Sándor (AGROINFORM, Budapest)

9 óra

AZ AUDIOVIZUÁLIS SZEKCIÓ ÜLÉSE
	a Comenius Tanítóképző Főiskola 20. sz. előadótermében

Előadás: Az új médiumok a társadalomban
		Szekeres Péter szakíró, Budapest

Korreferátum:
		Vazinay Mária, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Kőbányai
		Főkönyvtára, Budapest
		Hegedűs László, sárospataki főiskolai adjunktus bemutatja
		a Számítástechnikai és Oktatástechnológiai szaktantermet.

Szekcióelnök:
		Bíró Ferenc (Országos Széchenyi Könyvtár, Budapest)

9 óra

A ZENEI KÖNYVTÁROS SZEKCIÓ ÜLÉSE
	a sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeinek
	Gutenberg termében (Rákóczi u. 1. sz.)

Előadások:
- Sárospataki melodiáriumok a XVIII XIX század fordulóján
		Gupcsó Ágnes zenetörténész, MTA Zenetudományi Intézet, Budapest
- Gondolatok a XX. századi zenei rotációról
		Szunyogh Balázs zeneszerző, Budapest

Szekcióelnök:
		Gócza Gyuláné (Országos Idegennyelvű Könyvtár, Budapest)

9 óra

A KÖNYVTÁROSTANÁROK SZERVEZETÉNEK SZEKCIÓLULÉSE
	a sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeinek
	Repozitóriumában (Rákóczi u. 1.)

Előadás: Az iskolai forrásközpont
		Dr. Tóth Dezső nyugdíjas könyvtáros; OOK, Veszprém

A résztvevők ezzel együtt vitathatják meg a szervezet elnökének,
Balogh Mihálynak a plenáris ülésen elhangzott korreferátumát.

Szekcióülésünkön szívesen látjuk a régió iskolai könyvtárosait,
oktatástechnológusait.

Szekcióelnök:
		Balogh Mihály (Balssay Sándor Gimnázium, Kunszentmiklós)

9 óra

A GYERMEKKÖNYVTÁROS SZEKCIÓ ÜLÉSE
	a Comenius Tanítóképző Főiskola tanácstermében (Eötvös u. 7. sz.)

Előadás: Infornációszolgáltatás és forrásai - gyermekeknek
		Papp István főigazgató-helyettes, Fővárosi Szabó Ervin
		Könyvtár, Budapest

Szekcióelnök:
		Pápayné Kemenczey Judit (Szolnok)

9 óra

A MÚZEUMI KÖNYVTÁROS SZEKCIÓ ÜLÉSE
	a Rákóczi-vár előadótermében (Kádár Kata u. 21.)

Előadás: Újabb régészeti adatok Sárospatak történetéhez
		Jósvainé Dr. Dankó Katalin múzeumigazgató, Rákóczi-vár

Szekcióvezető:
		Forrai Márta (Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár)

14 órától

KÖNYVTÁRLÁTOGATÁS, VÁROSNÉZÉS

17 órától

folyamatosan PINCELÁTOGATÁS
a Rákóczi-pincében (Kádár Kata u. 28.)


AUGUSZTUS 16. (vasárnap)

8-12 óráig

ZEMPLÉNI-ABAÚJI KIRÁNDULÁSOK

1. útvonal: Széphalom (Kazinczy Mauzóleum) - Füzér
	(a Vár és a Tájház) - Hollóháza (a Porcelánmúzeum és a templom)
	Szerencs (a Vár és a Református templom)
2. útvonal: Erdőbénye (Aranyos-völgy) - Boldogkőváralja (a Vár)
	- Vizsoly (a Református templom és a Vizsolyi Biblia)
	- Gönc (a Huszita ház) - Monok (Kossuth Lajos szülőháza)
	- Szerencs (a Vár és Református templom)
3. útvonal: Karcsa (a Református templom)
	- Pácin (a Bodrogközi Kastélymúzeum)
	- Tokaj (a Helyismereti Múzeum, templom, a kiskilátó)
	- Szerencs (a Vár és a Református templom)