BORÍTÓ

Magyar Könyvtárosok Egyesülete

XXV. Vándorgyűlés

Győr, 1993. augusztus 11-14.

MŰVÉSZETEK ÉS A KÖNYVTÁR


PLENÁRIS ÜLÉS

Augusztus 12. csütörtök

14-17 óra
Elnök:	DR. HORVÁTH TIBOR,
		a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöke, főigazgató
		(Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest)

		MEZEI GYÖRGY,
		a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete elnöke

Köszöntö
		ILLYÉS GYULA: A KÖLTŐ FELEL

Elmondja:
		HORVÁTH ILDIKÓ,
		a Győri Előadóművész Stúdió tagja

A vándorgyűlést megnyitja:

		KOLOZSVÁRY ERNŐ,
		Győr Megyei Város polgármestere

Előadások:

		

MŰVÉSZETEK ÉS A KÖNYVTÁR

Előadó: FEKETE GYÖRGY államtitkárhelyettes (Művelődési és Közoktatási Minisztérium)

KÉPZŐMŰVÉSZETEK AZ INFORMATIZÁLT VILÁGBAN

Előadó: SVÁBY LAJOS festőművész, rektor (Magyar Képzőművészeti Főiskola, Budapest)

LESZ MAGYAR ZENEMŰKIADÁS!

Előadó: HOLLÓS MÁTÉ zeneszerző, művészeti vezető (Akkord Zenei Kiadó, Budapest)

A KÖNYVMŰVÉSZET PERSPEKTÍVÁI

Előadő: SZÁNTÓ TIBOR Könyvművész

IRODALOM - KŐNYVTÁR - ÉLET

Előadó: FOGARASSY MIKLÓS irodalomtörténész, főmukatárs (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest) Műsor Farkas Ferenc: Régi magyar táncok Miller, G.: Texas Tax Amadinda Előadó: GYŐRI ÜTŐEGYÜTTES Tagjai: FALUSI JÁNOS GERENCSÉR TAMÁS PAPP BALÁZS VÁRAY LÁSZLÓ A plenáris ülésen kerülnek átadásra a FITZ-díjak és az MKE emlékérmek.SZEKCIÓÜLÉSEK

Augusztus 13. péntek

AUDIOVIZUÁLIS, BIBLIOGRÁFIAI ÉS
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEKCIÓK

9-12.30 óráig

Téma
		

INFORMÁCIÓ A MŰVÉSZETBEN - MŰVÉSZET AZ INFORMÁCIÓBAN

Elnök: BÍRÓ FERENC, az audiovizuális szekció elnöke, főmunkatárs (OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központ, Budapest) DR. BÉNYEI MIKLÓS, a bibliográfiai szekció elnöke, tudományos munkatárs (Hajdu-Bihar Megyei Könyvtár, Debrecen) SONNEVEND PÉTER, a társadalomtudományi szekció elnöke, főosztályvezető (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest) Előadások

A film- és videoművészetek jelenléte a könyvtárakban

Előadó: TÉNYI ISTVÁN Filmrendező (Fórum Film, Budapest)

Multimédia: eredmények, remények

Előadó: GERŐ PÉTER tanár, oktatási igazgatóhelyettes (Fővárosi Oktatástechnológiai Központ, Budapest)

A hazai képzőművészeti bibliografizálás helyzete

Előadó: HORVÁTH ZOLTÁNNÉ Osztályvezető (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)

Képzőművészeti adatbázis építése a Magyar Nemzeti Galériában

Előadó: SZABÓ LÁSZLÓ Osztályvezető (Magyar Nemzeti Galéria, Budapest)

Művészeti szaktájékoztatás a Baranya Megyei Könyvtárban

Előadó: MENDÖL ZSUZSA művészettörténész, szaktájékoztató (Baranya Megyei Könyvtár, Pécs)


GYERMEKKÖNYVTÁROS SZEKCIÓ ÉS
OLVASÓSZOLGÁLATI SZEKCIÓ

9-12.30 óráig

Téma
		

MŰVÉSZETEK ÉS OLVASÓTÁBOROK

Elnök: PÁPAYNÉ KEMENCZEY JUDIT, a gyermekkönyvtáros szekció elnöke, KOCSIS ISTVÁN, az olvasószolgálati szekció elnöke, könyvtárigazgató (Városi Könyvtár, Hatvan) Előadások

A "lélekpendítéstől" a garabonciás mozgalomig

Előadó: KOCSIS ISTVÁN Könyvtárigazgató (Városi Könyvtár, Hatvan)

"Bütykölő géniuszok" az olvasótáborokban

Előadó: MAGYAR ISTVÁNNÉ módszertani könyvtáros (Somogyi Könyvtár, Szeged)

Az irodalom és a társművészetek mintaadó szerepe

Előadó: DR. NAGY ZOLTÁNNÉ Osztályvezető (Városi Könyvtár, Debrecen)

Tanítójelöltek felkészítése a művészeti nevelésre az olvasótáborokban

Előadó: DR. SUPPNÉ DR. TARNAY GYÖRGYI, a gyermekkönyvtáros szekció titkára, főiskolai docens (Kölcsey F. Tanítóképző Főiskola, Debrecen)

A művészetek "Sátorfalván"

Előadó: LUZSI MARGIT Gyermekkönyvtáros (Bródy S. Megyei Könyvtár, Eger)

Művészeti foglalkozások a gyermekkönyvtárban

Előadó: PAP GÁBOR Művészettörténész (Eötvös L. Tudományegyetem, Budapest) A szünetben: Tárgyi bizonyítékok az olvasótáborok történetéből címmel alkalmi kiállítás alkalmi tárlatvezetése


KÖZKÖNYVTÁRI EGYLET

9-12.30 óráig

Téma
		

A NÉLKÜLÖZHETETLEN MŰVÉSZET
A múlt összefüggései - a jelen lehetőségei

Elnök: BICZÁK PÉTER, a közkönyvtári egylet elnöke, könyvtárigazgató (Pest Megyei Könyvtár, Szentendre) Előadások

Társadalom és művészet

Előadó: MOLNÁR V. JÓZSEF

A grafikai gyűjtemény helye a könyvtárban

Előadó: VAZINAY MÁRIA könyvtári csoportvezető (FSZEK X. kerületi Főkönyvtár, Budapest)

Új barázdát szánt az eke?

- a CD Iemezről - Előadó: JÓLESI GYÖRGY (Hungaroton Hanglemezgyártó Vállalat, Budapest)

A könyvtár mint irodalmi műhely és kiadó

Előadó: DR. MONOSTORI IMRE Könyvtárigazgató (József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya)

Magyarok és finnek a fikció világában

Előadó: LŐRINCI JUDIT Főmunkatárs (OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központ, Budapest)

A populáris regény világa

Előadó: SZEKERES MELINDA Szociológus (Kossuth L. Tudományegyetem, Debrecen)

Hangos töprengés a művészet szerepéről

Előadó: KATSÁNYI SÁNDOR Osztályvezető (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. Budapest)


MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI GYŰJTEMÉNYEK
SZEKCIÓJA

9-12.30 óráig

Téma
		

A BENCÉSEK SZEREPE A MAGYAR KÖNYVKULTÚRA KIALAKÍTÁSÁBAN

Elnök: FORRAI MÁRTA, a szekció elnöke, múzeumi főkönyvtáros (Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár) Előadások

A pannonhalmi katalógusok

- történeti áttekintés - Előadó: DR. BÁNHEGYI MIKSA OSB Könyvtárigazgató (Szent Benedek Rend Főkönyvtára, Pannonhalma)

A balázsfalvi könyvtár története

Előadó: TAMPA MAGDOLNA bibliográfiai osztályvezető (Akadémiai Könyvtár, Kolozsvár)

Mongol buddhista művészet

Előadó: DR. VINKOVICS JUDIT tudományos főmunkatárs (Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Múzeum)

A magyarországi könyvkötő céhekről

(XVIII.-XIX. század) Előadó: JÓZSÁNÉ DR. HALÁSZ MARGIT tudományos munkatárs (KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat, Budapest) Az előadások után a győri Bencés Gimnáziumot és a Szent Ignác (bencés) templomot bemutatja DR. BÁNHEGYI MIKSA OSB


MŰSZAKI KÖNYVTÁROS SZEKCIÓ

9-12.30 óráig

Téma
		

AZ EGYETEMI KŐNYVTÁRAK ÉS A KÜLSŐ FELHASZNÁLÓK KAPCSOLATA

Elnök: TEVELI MIHÁLYNÉ, a műszaki szekció elnöke, információs menedzser (KOPINT-DATORG RT., Budapest) Előadások

A könyvtár mint non-profit szervezet szolgáltatásai és árbevételi politikája

Előadó: FONYÓ ILONA Igazgatóhelyettes (Budapesti Műszaki Egyetem Könyvtára)

CD állomány és állományfejlesztések a bielefeldi Egyetemi Könyvtárban

Előadó: SUMMANN, FRIEDRICH szoftverrészleg-vezető (Universitätsbibliothek, Bielefeld)

Információszolgáltatások a mezőgazdaság számára

Előadó: ZALAINÉ KOVÁCS ÉVA, a Könyvtári és Informatikai Kamara elnöke, könyvtárigazgató (Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Budapest)

Üzlet-e az üzleti információ?

Előadó: DR. HUSZÁR ERNŐNÉ könyvtárigazgató (Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem) Korreferátum

Külső felhasználó - aki nem vevő, információs piac - ami virtuális: OMIKK

(tapasztalatok az elmúlt 2-3 évben) Előadó: STUBNYA GYÖRGY Osztályvezető (Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár, Budapest)


ZENEI KÖNYVTÁROSOK SZERVEZETE,
KÖNYVTÁROSTANÁROK SZERVEZETE

9-12.30 óráig

Téma
		

ZENE ÉS A KÖNYTÁR

Elnök: GÓCZA GYULÁNÉ, a zenei szekció elnöke, főosztályvezető (FSZEK Zenei Gyűjtemény, Budapest) BALOGH MIHÁLY, a könyvtárostanárok szervezete elnöke, könyvtárostanár (Baksay S. Református Gimnázium, Kunszentmiklós) Előadások

Költészet és zene

Előadó: FODOR ANDRÁS költő

A győri székesegyház zenei kincsei

Előadó: JANCSOVICS ANTAL Karmester Közreműködik: a Győri Vonósnégyes és SZABÓ ANDRÁS kürtművész

Augusztus 12. csütörtök

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI TERÜLETI
SZERVEZETEK TANÁCSKOZÁSA

9-12.30 óráig

Téma
		

AZ INKURRENS ÁLLOMÁNY HELYZETE,
SORSA A KÖNYVTÁRAKBAN

Elnök: MEZEI GYÖRGY, a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete elnöke, HEGEDŰS ÉVA, az MKE Fejér megyei Szervezetének elnöke, igazgatóhelyettes (Vörösmary M. Megyei Könyvtár, Székesfehérvár) BALOGH FERENCNÉ, az MKE Veszprém megyei Szervezetének elnöke, igazgatóhelyettes (Eötvös K. Megyei Könyvtár, Veszprém) Előadások Állománygondozás a közművelődési könyvtárakban Előadó: TUBA LÁSZLÓ Könyvtárigazgató (Kisfaludy K. Megyei Könyvtár, Győr) A szakirodalmi állományrész felülvizsgálata, törlése 1990-1993-ban a székesfehérvári Megyei Könyvtárban Előadó: SZABÓ JÓZSEFNÉ Osztályvezető (Vörösmarty M. Megyei Könyvtár, Székesfehérvár) Legyen - ne legyen? - Egy városi könyvtáros töprengései - Előadó: KERTÉSZ KÁROLY Könyvtárigazgató (Városi Könyvtár, Tapolca) Az inkurrens állomány helyzete, sorsa a munkahelyi és szakszervezeti könyvtárakban Komárom-Esztergom megyében Előadó: SOMOGYI LÁSZLÓNÉ Könyvtárigazgató (Szakszervezetek Komárom-Esztergom megyei Könyvtára, Tatabánya) A községi könyvtárak állományának gondozása Előadó: KAPPEL JÁNOS Igazgatóhelyettes (Chernel Kálmán Városi Könyvtár, Kőszeg) Az inkurrens állomány helyzete a városi fiókkönyvtárakban Előadó: NAGY ÉVA Osztályvezető (Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár, Szombathely) Mi (is) a valóban fölösleges és inkurrens az iskolai könyvtárban? Előadó: HOMOR TIVADAR Könyvtárostanár (Ortutay Gyula Általános Iskola, Győr) Az előadások után vita

Augusztus 11. szerda

SZAKMAI KONZULTÁCIÓ

14.30-17.00 óráig

Téma
		

A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE,
VALAMINT TERÜLETI ÉS SZAKMAI SZERVEZETEINEK
TEVÉKENYSÉGE

Elnök: DR. HORVÁTH TIBOR, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöke, főigazgató (Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest) PAPP ISTVÁN, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete főtitkára, főigazgatóhelyettes (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest) vita: Ki mit várt, kapott, tapasztalt eddig és mit vár a jövőben? - az MKE-től, valamint területi és szakmai szervezeteitől? - a vándorgyűlésektől? - és egyáltalán? Most mondja el, amit eddig nem akart(?) vagy tudott(?) elmondani!


SZAKMAI PROGRAMOK

Augusztus 12. péntek

16.00 órától

FÓRUM A KÖNYVTÁRI SZAKSAJTÓRÓL

Elnök	  TUBA LÁSZLÓ
		Könyvtárigazgató
		(Kisfaludy K. Megyei Könyvtár, Győr)

Résztvevők:

a

		Könyv,
			Könyvtár,
				Könyvtáros

a

		A Könyvtári Figyelő

a

		A könyvtéri levelező/lap

		A TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS


		fő- iiletvee felelős szerkesztőis munkatársai


Augusztus 12. péntek

16.00 órától

SZOMSZÉDOLÁS

Bemutatkozik		A DUNASZERDAHELYI

					NAP KIADÓ

					és a

					NAP

					független közéleti hetilap

					A kiadó és lap tevékenységét ismerteti:

					BARAK LÁSZLÓ,
					a Nap Kiadó vezetője,
					a Nap c. hetilap főszerkesztője

					SÁNDOR ELEONÓRA,
					a Nap c. hetilap főszerkesztő-helyettese


Augusztus 12. péntek

16.00 órától

FŐISKOLAI SZAKMAI TALÁLKOZÓ

AZ ALMA MATER ÚJRA VÁR

A szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola
könyvtár szakán végzett könyvtárosok szakmai találkozója

Az egykori és jelenlegi hallgatókat baráti,
szakmai beszélgetésre várja

		  DR. TÓTH GYULA
		tanszékvezető főiskolai tanár,
		(Berzsenyi D. Tanárképző Főiskola könyvtári tanszék,
		Szombathely)

		DR. KOVÁCS MÁRIA
		főiskolai docens
		(Berzsenyi D. Tanárképző Főiskola könyvtári
		tanszék, Szombathely)