BORÍTÓ

Magyar Könyvtárosok Egyesülete

XXVI. Vándorgyűlés

KÖRMEND, 1994. augusztus 3-6.

TÖRTÉNETISÉG ÉS KÖNYVTÁR


augusztus 3., szerda

13.00
	SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
	a Batthyány-kastély Belfegor termében

14.00
	INFORMÁCIÓTECHNIKAI KIÁLLÍTÁS
	a Marc Cipőmúzeum bemutató termében
	(Batthyány-kastély)

	Megnyitja:
	Maurer Péter,
	a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tanácsának elnöke,
	az Országos Műszaki Könyvtár osztályvezetője

	A vándorgyűlés időtartama alatt a kiállítások
	a Marc Cipőmúzeum bemutatótermében és a Városháza
	előterében megtekinthetők.

14.30-19.00
	SZAKMAI KONZULTÁCIÓ
	a Batthyány-kastély színháztermében

	A Magyar Könyvtárosok Egyesületének tevékenységéről
	- az MKE elnökségével, valamint a területi és szakmai
	szervezetek tisztségviselőivel, az érdeklődő egyesületi
	tagok részvételével.

20.00
	Fogadás az egyesületi tisztségviselőknek
	a Batthyány-kastély dísztermében

augusztus 4., csütörtök

09.00-12.00
	REGIONÁLIS TANÁCSKOZÁS
	az észak-dunántúli területi szervezetek részvételével
	a Batthyány-kastély színháztermében

	Téma
	A gyüjteményszervezés feladatai az egyéni arculatú
	könyvtár kialakításában

	Elnök
	Pallósiné Toldi Márta igazgató
	(Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár, Szombathely)
		Előadások

09.00-12.00
	A rendszerszemléletű könyvtár állományalakítási
	szempontjai
	Kiss Gábor igazgató
	(Deák Ferenc Megyei Könyvtár, Zalaegerszeg)

	Árrés-lesen, avagy mit, hol, miért, hogyan vásárol a Balatonfüredi Városi Könyvtár
	Györgyné Juhász Katalin igazgató
	(Városi Könyvtár, Balatonfüred)

	Gyűjtemény-e az ellátóhelyek állománya?
	Kovács Emil igazgató
	(Városi Könyvtár, Devecser)

	Szakmai lelkiismeretünk árnyoldala: a végpontok fejlesztése
	Horváth Sándor Domonkos igazgatóhelyettes
	(Városi Könyvtár, Győr)

	Töprengés a helyismereti gyűjtemény funkcióváltozásairól
	Mennyeiné Várszegi Judit osztályvezető
	(Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár, Győr)

	A régikönyv-gyűjtemények szerepe a Kisfaludy Károly
	Megyei Könyvtár sajátos arculatának megteremtésében
	Dr. Horváth József különgyűjteményi feldolgozó könyvtáros
	(Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár, Győr)

	Az oktatás alternatívvá válása és az iskolák könyvtárai
	Kondorné Karvalics Gabriella iskolai könyvtáros
	(Somogyi Béla Körzeti Általános Iskola, Körmend)

	A forrásközpont öt éve
	Schall Bernadett iskolai könyvtáros
	(Vetési Albert Gimnázium, Veszprém)

	Az olvasói igények és változásaik, mint az állományalakítás ösztönzői
	Engli Katalin tájékoztató könyvtáros
	(Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár, Szombathely)

	Olvasási szokások vizsgálata a Körmendi Városi Könyvtárban
	Mecsériné Doktor Rozália tájékoztató könyvtáros
	(Városi Könyvtár, Körmend)

	Népszerű könyvek könyvtára
	Tilcsikné Pásztor Ágnes igazgató
	(Szakszervezetek Vas Megyei Könyvtára, Szombathely)

14.00-17.00
	PLENÁRIS ÜLÉS
	a Batthyány-kastély színháztermében

	Elnök
	Dr. Horváth Tibor, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke,
	az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum főigazgatója
	Vizi László ny. könyvtárigazgató,
	Körmend

	A vándorgyűlést megnyitja:
	Farkas József, Körmend város polgármestere

	Előadások

	Történetiség és könyvtár
	Dr. Engel Pál főigazgató-helyettes
	(Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézet, Budapest)

	A történeti látásmód kialakítása az oktatási folyamatban
	Dr. Kardos József docens
	(Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest)

	Könyvtár a történelemben - történetiség
	a könyvtárosi gondolkodásban
	Dr. Tóth Gyula tanszékvezető főiskolai tanár
	(Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely)

	Nem hagyományos információhordozók a jelenkor-kutatásban
	Dr. Hanák Gábor főosztályvezető
	(Országos Széchényi Könyvtár Történeti interjúk videotára, Budapest)

	Helytörténeti kutatás közgyűjteményeinkben
	Dr. Gyimesi Endre igazgató
	(Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg)

17.00-18.00
	ÁLLOMÁNYVÉDELMI TECHNIKÁK BEMUTATÓJA
	a Városi Könyvtár olvasótermében

	Korszerű és környezetbarát technikák az állományvédelem szolgálatában
	A NESCHEN Magyarországi Kereskedelmi Kft. Kínálatából

20.00
	Baráti találkozó
	a Határőr Kiképző Intézet étkezőjében

augusztus 5., péntek

09.00-12.00
		S Z E K C I Ó Ü L É S E K

		Audiovizuális Szekció
		a Városháza kistanácskozójában

		Elnök
		Bíró Ferenc főkönyvtáros
		(Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi
		és Módszertani Központ. Budapest)
		Téma: Fotó és történelem

		Előadás
		A fotó mint műtárgy. - A fotógyűjtemények helyzete
		Munkácsy Gyula muzeológus
		(Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest)

		Korreferátum

		A FSZEK Budapest Gyűjteményének számítógépes fotó- és képkatalógusa
		Sándor Tibor osztályvezető
		(Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest)

		Bemutató KODAK - FOTÓ - CD
		A multimédia lehetőségei az Apple személyi számítógépeken
		Nyuli Gábor munkatárs
		(Apple IMC Graphisoft Kereskedelmi Kft., Budapest)
		Gyermekkönyvtáros Szekció
		a Városi Könyvtár gyermekrészlegében
		Elnök
		Pápayné Kemenezey Judit, a szekció elnöke
		Téma: Történetiség és a gyerekek

		Előadások
		A történelem, a történetiség felfedezése a gyermekkorban
		Lengyel Balázs író

		Könyvek és a történelem
		Járat Andrásné gyermekkönyvtár-vezető
		(Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár, Szombathely)

		Találkozás a történelemmel az olvasótáborokban
		Suppné dr. Tarnay Györgyi egyetemi adjunktus
		(Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen)

		Korreferátum

		A történetiség iránti érdeklődés a gyermekkönyvtárakban

		Társelőadók

		Dr. Bihari Albertné gyermekkönyvtár-vezető,
			Nyíregyháza
		Ivánné Bányai Ilona gyermekkönyvtár-vezető,
			Szekszárd
		Rigláné Berezeli Mária gyermekkönyvtár-vezető,
			Komárom
		Szabó Judit gyermekkönyvtáros,
			Győr
		Szakál Jánosné gyermekkönyvtáros,
			Jászkisér

		Könyvtárostanárok Szervezete és Bibliográfiai Szekció
		a Rázsó Imre Szakközépiskola tantermében

		Elnök
		Balogh Mihály, a szekció elnöke

		Előadások
		Helytörténet, iskolatörténet, (iskolai) könyvtártörténet
		Dr. Bényei Miklós tudományos főmunkatárs
		(Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár, Debrecen)

		Kulturális alapítvány az ezeréves magyar iskola jegyében
		Dr. Kelemen Elemér főtanácsos
		(Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest)

		Iskolai értesítők (évkönyvek) és feltárásuk
		Bakó Anna, Szilágyi Erzsébet tudományos főmunkatársak
		(Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest)

		Kecskemét iskoiatörténetá adagtára - iskolatörténeti kutatások a múzeumban, levéltárban
		Sz. Kőrösi Ilona főmunkatárs
		(Katona József Múzeum, Kecskemét)

		Iskolai könyvtártörténeti kutatások
		Dr. Tóth Gyula tanszékvezető főiskolai tanár
		(Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola. Szombathely)
09.00-12.00
		Közkönyvtári Egylet
		a Városhaza nagytermében
		Elnök
		Blezák Péter, az egylet elnöke

		Téma
		Könyvtár a történelemben - történelem a könyvtárban,
		avagy visszatükrözi-e a közművelödési könyvtár a
		mindenkori társadalmat?

		Előadások

		A közigazgatás és a közkönyvtárak
		Dr. Román Lászlóné ny. könyvtárigazgató, Pécs

		Történelem a közkönyvtárakban
		Dr. Szakály Sándor hadtörténész,
		az Osztrák Hadilevéltár állandó magyar delegációjának
		helyettes vezetője

		Régi könyvek a közkönyvtárakban
		Szinai Tivadarné osztályvezető
		(Országos Széchényi Könyvtár gyarapító osztálya, Budapest)

		Helytörténeti gyűjtemény a közkönyvtárakban
		Takács Miklós ny, könyvtárigazgató, Szombathely


		Múzeumi és Művészeti Gyűjtemények Szekciója
		a Kölcsey Ferenc Gimnázium tantermében

		Elnök
		Forrai Márta, a szekció elnöke

		Előadások
		Szent László király somogyvári apátsága
		Dr. Bakay Kornél igazgató
		(Jurisics Miklós Múzeum Kőszeg)

		A kötéskutatás jelentősége a könyv- és könyvtártörténetben
		Dr. Rozsondai Mariantte, művészettörténész,
		az irodalomtudományok kandidátusa,
		az MTA Könyvtárának tudományos főmunkatársa

		A könyvtárak helytörténeti, könyvészeti és kéziratos gyűjteményei
		a kutatás szolgálatában; a helyi egyházak iratai
		Dr. Nagy Zoltán néprajzkutató, igazgató
		(Rába Helytörténeti Múzeum, Körmend)

		Korreferátumok
		Hieronymus Bock "Kreuterbuch" című művének
		három egymást követő XVI. századi kiadásában tükrüződő
		fejlődése a növénytani ismereteknek
		Bucsa Lívia biológus, restaurátor
		(Bruckenthal Múzeum, Nagyszeben)

		A XVI. századi betűszedés és könyvművészet.
		Betekintés a nagyszebeni báró Bruckenthal Sámuel
		XVI. századi könyvgyűjteményébe
		Serbanescu Olga könyvtáros
		(Bruckenthal Múzeum, Nagyszeben)

		Műszaki Szekció és Mezőgazdasági Szekció
		a Kölcsey Ferenc Gimnázium tantermében

		Téma
		A könyvtár megőrző, megújító szerepe a tudomány
		és technika fejlődésének történetében

		Előadások
		A reáltudományi irodalom tisztelete a
		magyarországi könyvtárakban
		Dr. Gazda István tudománytörténész

		A történeti informatika a könyvtárról
		Dr. Z. Karvalics László adjunktus
		(Budapesti Műszaki Egyetem)

		Az élettudomány szakirodalmi ellátottsága Magyarországon
		Dr. Marton János könyvtárvezető
		(MTA Biológiai Központ Könyvtára, Szeged)

		A magyarországi műszaki múzeumok és könyvtáraik
		Tóth János könyvtárvezető
		(Olajipari Múzeum Könyvtára, Zalaegerszeg)

		Mezőgazdaság, történetiség, tudomány
		Dr. Sárközi Péter egyetemi tanár
		Találkozó a Burgenlandi Mezőgazdasági Kamara
		képviselőjével, dr. Somogyi Balázzsal
09.00-12.00
		Olvasószolgálati Szekció
		a Városi Könyvtár olvasótermében
		Téma
		A helytörténeti gyűjtemények szerepe az identitás kialakításában

		Előadások
		A felsőoktatási könyvtárak
		- Lukács István
		(Benedek Elek Tanítóképző, Székelyudvarhely)
		- Dr. Tóth Gyuláné
		(Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely)

		A közművelődési könyvtárak
		- Dr. Bényei Miklós
		(Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár, Debrecen)
		- Elisabeth Melrose
		(Angol Könyvtárosok Egyesülete helyismereti csoportjának alelnöke)
		- Dr. Zalabay Zsigmond
		(Hungarica Bibliotheca, Somorja)

		Az egyházi könyvtárak
		- Galambos Ireneusz
		(Alsóőr)
		- Dr. Fekete Csaba
		(Református Kollégium Nagykönyvtára, Debrecen)

		Társadalomtudományi Szekció a Városháza kistermében
		Téma
		Helytörténet, Információ, könyvtár

		Előadások
		A helytörténetírás könyvtári igényei: egy régész gondolatai
		Kováts Valéria ny. muzeológus
		Helytörténet és információ egyetemi könyvtári szemszögből

		Sonnevend Péter főigazgató
		(Janus Pannonius Tudományegyetem Könyvtára, Pécs)

09.00-12.00
		Zenei Könyvtárosok Szervezete
		a Batthyány-kastély dísztermében

		Előadás
		A Batthyányak és a zene
		(Adalékok Körmend 17-18. századi művelődéstörténetéhez)
		Pogány György főiskolai adjunktus
		(Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Kar, Budapest)

		Program
		A szombathelyi Erkel Kórus hangversenye
14.00-17.00
		TALÁLKOZÓK

		Könyvtárak, könyvtárosok a helyi nyilvánosságért.
		Megyei vagy városi lapot kiadó, szerkesztő, támogató
		könyvtárosok összejövetele
		- a Városháza nagytermében

		Hogyan töltik be szakmai információs szerepüket a megyei,
		városi és egyesületi híradók, hírlevelek?

		Beszélgetés a könyvtári szaksajtó képviselőivel
		- a Városi Könyvtár olvasótermében

		Külföldi könyvtárosegyesületek képviselőinek találkozója
		az érdeklődőkkel
		- a Városháza kistermében

		Könyvtárosképző intézmények oktatóinak, jelenlegi és volt
		hallgatóinak véleménycseréje

			Mit ér a gyakorlatban a szombathelyi diploma?
				- a Batthyány kastély dísztermében
			A magyar könyvtárügy igényei az egyetemi képzéssel
			szemben - ELTE
				- a Városi Könyvtár gyermekrészlegében
			Nyíregyházán végeztünk
				- a Kölcsey Ferenc Gimnázium tantermében
			A Kazinczy utcai képzés: egyetem vagy főiskola?
				- a Városháza kistanácskozójában

14.00-17.00
		A KELLŐ átalakulása és beszerzési politikája
		Maróti Istvánné igazgató és Szeghalmi Ágnes beszerzési
		osztályvezető tájékoztatója
		- a Kölcsey Ferenc Gimnárium tantermében

		A Dynix Marquis amerikai integrált könyvtári
		információs szoftver bemutatója
		a Városi Könyvtár kutatószobájában

		A Körmendi Városi Könyvtár számítógépes rendzseréről
		A Szirén program lehetőségeiről
		Mohai Lajos
		- a Városi Könyvtár kölcsönzőrészlegében

		A Szombathelyi Régizene Együttes hangversenye
		A Batthyány-kastély dísztermében

augusztus 6., szombat

		SZAKMAI TAPASZTALATCSERÉK

1. Körmend - Ják - Szombathely - Kőszeg
- Szombathely - Körmend
	Jákon az apátsági templom, Szombathelyen az
	Egyházmegyei Könyvtár és/vagy a Berzsenyi Dániel
	Megyei Könyvtár megtekintése. városnézés; Kőszegen
	a Chernel Kálmán Városi Könyvtár meglátogatása
	és várköri séta.

2. Körmend - Őrség - Körmend
	Őriszentpéter, szalafői Pityer-szer, veleméri templom,
	Hegyhátszentjakab - Vadása tó - Körmend

3. Körmend - Rábafüzes - Güssing - Eberau - Szombathely - Körmend
	Güssing (Németújvár) - vár, vármúzeum, ferences templom
	és kolostor, Batthyány-kripta; Heilingenbrunn (Szentkút)
	pincesor a falu határában, Szent Ulrich kápolna;
	Gaas (Pinkakertes) búcsújáró templom a szőlőhegyen;
	Mogersdorf (Nagyfalva) emlékmű és emlékkápolna az
	1664-es török csata emlékére; Eberau (Monyorókerék)
	Erdődy-kastély, Manlius János nyomdája itt működött
	1587 és 1592 között.

4. Körmend - Graz - Szombathely- Körmend
	A grazi egyetem könyvtárának megtekintése,
	első sorban a számítástechnika széleskörű
	alkalmazása okán; séta az óvárosban, látogatás
	a fegyvermúzeumban.