BORÍTÓ

Magyar Könyvtárosok Egyesülete

XXVIII. Vándorgyűlés

DEBRECEN, 1996. augusztus 7-10.

Könyvtár - Kommunikáció - Társadalom


augusztus 7., szerda

13.00
	Sajtótájékoztató
	Helyszín: Debreceni Agrártudományi Egyetem,
		Rektori tanácsterem
	Vezeti: Gellér Ferencné dr., az MKE Tanácsának elnöke

14.30
	A könyv és információtechnikai kiállítás megnyitása
	Helyszín: Debreceni Agrártudományi Egyetem,
		I. em. I. előadó
	Megnyitja: Dr. Terdik György, a KLTE Informatikai
		Számítóközpont vezetője
	(A külföldi kiállítók mellett tolmácsok állnak rendelkezésre)

15.30
	Az MKE Nyílt Napja
	Helyszín: Debreceni Agrártudományi Egyetem, II. előadó
	Téma:
	1. A könyvtári törvény előkészítésének elvei, helyzete
	2. Érdekek és ellentétek a magyar könyvtárügyben
	Elnököl: Vajda Erik

19.00
	"Zenélő udvar" - Helyszín: a debreceni Városháza udvara Műsoron: Arcok a tükörben - Előadja a Debreceni Musical Stúdió

20.00
	Fogadás az MKE tisztségviselői,
	külföldi vendégei és kiállítói tiszteletére
	Helyszín: a Megyeháza (Piac u. 54. )
	Pohárköszöntőt mond: Szilaj Pál a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke
	és dr. Hevessy József Debrecen Város polgármestereaugusztus 8., csütörtök

8.00
	Városnézés (Indulás a DATE parkolóból)
	10.00 A Munkácsy-kiállítás megtekintése a Déri Múzeumban
	- A kiállítást vezeti: Sz. Kürti Katalin művészettörténész

9.00
	A könyv és információtechnikai kiállítás résztvevőinek bemutatkozása.
	Helyszín: Debreceni Agrártudományi Egyetem, I. em. I. előadó
	vezeti: Koncz Judit

10.00
	Műszaki Könyvtáros Szekció: Orvosi Könyvtáros Csoport
	Helyszín: Kenézy Gyula Kórház, Konferencia terem
	Elnököl: Dr. Koltay Tibor
	1. Dr. Vasas Lívia: A SOTE Központi Könyvtárának szerepe
		a magyar orvosi könyvtárügyben
	2. Dr. Virágos Márta: Az Európai Orvosi Könyvtárak
		Egyesülése 1997. őszén Magyarországon tartandó
		workshop fának előkészítése
	- A Debreceni Orvostudományi Egyetem Kenézy Könyvtárának
		szolgáltatásai
	3. Az UMI és a Medline Plus (UMI-NETI)
	4. Az orvosi könyvtárak együttműködésének lehetséges
		új formái - előterjesztések

14.00
	Plenáris ülés:
	Könyvtár - Kommunikáció - Társadalom
	Helyszín: Debreceni Agrártudományi Egyetem, Aula
	Elnököl: Vajda Erik, az MKE elnöke
	Köszöntések: Dr. Hevessy József, Debrecen Város polgármestere,
	Szilaj Pál, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke,
	Dr. Csizmadia Zoltán a Debreceni Agrártudományi Egyetem
		rektorhelyettese,
	Striker Sándor a Művelődési és Közoktatási Minisztérium
		főosztályvezetője

	Előadók:
		Dr. Bakonyi Péter
		Levendel Ádám
		Barbara R. Schleihagen (EBLIDA)

	A Fitz-díjak és az MKE-emlékérmek átadása

17.00
	A Munkácsy-kiállítás megtekintése a Déri Múzeumban
	Városnéző Séta
	A kiállítást vezeti: Sz. Kürti Katalin művészettörténész

20.30
	Baráti találkozó
	Helyszín: Debreceni Agrártudományi Egyetem, Aula
	Pohárköszöntőt mond: Vajda Erik, az MKE elnöke
	A könyvtárosokat köszönti Anne Bein a Swets ügyvezető igazgatója
	Közreműködik a Debreceni Valcer Táncstúdió
	- Művészeti vezető: Bíró Csaba
	Zene: Balogh Tamásaugusztus 9., péntek

Szekcióülések

8.30
	Bibliográfiai Szekció
	Helyszín: Debreceni Agrártudományi Egyetem IV, előadó
	Elnököl: Dr. Bényei Miklós
	1. Dr. Bakonyi Géza: A bibliográfiai adatbázisok számítógépes
		feldolgozásának lehetőségei
	2. Dr. Koltay Klára: Katalogizálás és adatbázisok a Kossuth Lajos
		Tudományegyetem Könyvtárában
	3. Wolf Magda és Tar Katalin: A számítógépes MNB Időszaki
		Kiadványok Repertóriumának bemutatása
	4. Francis Bennett: A BOOKFIND adatbázis

9.00
	Zenei Szekció
	Helyszín: A Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára
	Elnököl: Gócza Gyuláné
	1. Karasszon Dezső: A református gregorián éneklés hagyománya
		- Közreműködik a Schola Calviniana
	2. Gupcsó Ágnes: A havasi juhászleány. Kótsi Patkó János
		"operájának" dallamai a melodiáriumokban

9.00
	Közkönyvtári Egylet
	Helyszín: Debreceni Agrártudományi Egyetem, I. em. V. előadó
	1. Együttműködés vagy rendszerszervezés? - Egy pusztába
		kiáltott koncepció újraidézése
	Elnököl: Biczák Péter
	A beszélgetés résztvevői: Futala Tibor, Horváth Tibor, Papp István
	2. Votisky Zsuzsa: A Books in Print jellegű adatbázis CD-ROM-on

9.30
	Olvasószolgálati Szekció - Könyvtárostanárok Szervezete
	- Gyermekkönyvtáros Szekció
	Helyszín: Debreceni Agrártudományi Egyetem, VII. előadó
	Téma: Pedagógusok, könyvtárosok, gyermekek közös nyelven
	Elnökölnek: dr. Nemes Erzsébet és Balogh Mihály
	1. Fülöp Géza (Marosvásárhely): Gutenberg a szupersztrádán
	2. Dr. Nagy Attila: Olvasó pedagógus?
	3. Dr. Albertíni Béláné: Kommunikáció az iskolai könyvtárban

10.00
	Helyismereti Könyvtárosok Szervezete
	Helyszín: Debreceni Agrártudományi Egyetem I. em. 105.
	Téma: A Millennium idézése
	Elnököl: Mándli Gyula
	1. Dr. Buza Péter: Budapest és a Millennium
	2. Dr. Mészáros István: Honismeret - Iskola - Ezerév
	3. Dr. Korompai Gáborné: Bibliográfia, intézménytörténet
		- gyűjteményi háttér

10.00
	Társadalomtudományi Szekció - Műszaki Szekció
	Helyszín: Debreceni Agrártudományi Egyetem, III. előadó
	Elnököl: Murányi Lajos
	1. Dr. Horányi Özséb: A kultúra várható változásairól az ötödik
		kommunikációs forradalom idején
	2. Dr. Robert L. Funk: Rolle der Bibliotheken naechsten Jahrhundert
		(A könyvtárak szerepe a következő évszázadban)
	3. Dr. Cholnoky Győző: A tudomány és a tudományos
		tájékoztatás interferenciái
	4. Dr. Szőke Tiboré: A Műszaki Kiadó újdonságai,
		együttműködés a könyvtárakkal

14.00
	Vándorgyűlési zárszó
	- Beszámoló a szekcióülésekről
	Helyszín: Debreceni Agrártudományi Egyetem, II. előadó
	Elnököl: Dr. Tóth Gyula

16.30
	A Munkácsy-kiállítás megtekintése a Déri Múzeumban
	A kiállítást vezeti: Sz. Kürti Katalin művészettörténész

17.30
	Városnézés

20.00
	Színházi előadás
	Helyszín: Debreceni Agrártudományi Egyetem, Színház
	Műsoron a nyíregyházi Martdala Dalszínház "Musical varázs"
		c. előadása

20.00
	Hangverseny: A Debreceni Ütőhangszeres Együttes
		"Képek ütőhangszerelme" c. műsora
	Helyszín: Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolaaugusztus 10., szombat

		Kirándulások