BORÍTÓ

Magyar Könyvtárosok Egyesülete

XXIX. Vándorgyűlés

KECSKEMÉT, 1997. augusztus 7-9.

Szolgáltatások - térítések - szponzorálás


augusztus 7, csütörtök

9.00
	A Katona József Könyvtár bemutatása

	vezeti: Ramháb Mária megyei könyvtárigazgató

	A 3M könyvtárbiztonsági rendszertől a minőségi szolgáltatásig.
	Előadás és bemutó: Guenter Hammer

9.30
	Az MKE nyílt napja

	A könyvtári törvény, a szakmai érdekvédelem, együttműködés
	más szervezetekkel.
	Vezeti: Vajda Erik
	Helye: Erdei Ferenc Művelődési Központ színházterme

11.30
	A kiállítás megnyitása és szakmai bemutatása
	az Erdei Ferenc Művelődési Központban

	Megnyitja: Dr. Kiss István ügyvezető igazgató
		Bács - Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

15.00
	Plenáris ülés

	Helye: Erdei Ferenc Művelődési Központ színházterme

	Levezető elnök:
	Vajda Erik, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke

	Köszöntések.
	Dr. Balogh László, a Bács-Kiskun Megyei
	Közgyűlés elnöke,
	Katona László, Kecskemét Megyei Jogú Város
	polgármestere

	Előadások.
	Gazdasági és kulturális konszenzus - a könyvtári kultúra
	szerepe az ezredfordulón
	Dr. Lengyel László (Pénzügykutató Rt., Budapest)

	A gödöllői modell és a könyvtár
	Dr. Gémesi György (Gödöllő)

	A nyilvános könyvtár a demokratikus társadalomban
	Dr. Skaficzki Judit (Művelődési és Közoktatási Minisztérium)

	Szolgáltatások, térítések és szponzorálás a korszerű könyvtári
	menedzsment szemszögéből
	Dr. Robert L. Funk (Humboldt Egyetem, Berlin)

	A Fitz-díjak és az MKE-emlékérmek átadása.

19.30
	Hangverseny a Nagytemplomban
	Közreműködnek. Berényi Bea, Dóbiás Hédi, Dratsay Ákos,
		Hajdú Katalin, Vereti Katalin

19.30
	Irodalmi est
	Bemutatkozik a Forrás szerkesztősége.
	Helye: Erdei Ferenc Művelődési Központ földszinti előadóterme

20.30
	Kecskemét Megyei Jogú Város polgármestere és a Bács-Kiskun Megyei
	Közgyűlés elnöke fogadást ad a meghívott vendégeknek.
	Helye: Katona József Könyvtáraugusztus 8. péntek

	Tematikus és szekcióülések

8.30
	1. téma: A szolgáltatások demokratizmusa

	Helye: Erdei Ferenc Művelődési Központ színházterme
	Levezető elnök. Ottovay László

	Állampolgári jogok és könyvtári szolgáltatások
	Dr. Redl Károly (Országgyűlési Könyvtár, Budapest)

	Központi szolgáltatások Hollandiában a közkönyvtárak együttműködésével
	Eduard Duijker (NBLC, Hága)

	Egy korszerű könyvtár lehetőségei a szolgáltatások területén
	Ramháb Mária (Katona József Könyvtár, Kecskemét)

	Könyvtárfejlesztés és finanszírozás szűkös körülmények között
	Dr. Hermann István (Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa)

8.30
	A Bibliográfiai és a Helyismereti Szekció együttes ülése

	Helye: Erdei Ferenc Művelődési Központ földszinti előadóterme
	Levezető elnök. Dr. Bénvei Miklós és Mándli Gvula

	Az országos állományvédelmi programok, különös tekintettel
		a hírlap-állományvédelmi programra
	Nagy Zoltán (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)

	Az OSZK Hungarika Biográfia program helyzete és fejlesztési tervei
	Dr. Kovács Ilona (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)

	Fotó műtárgyvédelmi kiskáté
	Kincses Károly (Magyar Fotográfiai Múzeum, Kecskemét)

	Látogatás a Magyar Fotográfiai Múzeumban.

10.00
	Az Orvosi Csoport ülése
	Helye: Katona József Könyvtár nagyterme
	Levezető elnök: Beniczky Gáborné és Freisinger Jenő

	A finanszírozás kérdései
	Huszár Ernősé dr.
	(Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Központi Könyvtára)

	Szolgáltatások az orvosegyetemi könyvtárakban
	Dr. Vasas Lívia - Szabósé Szávay Judit
	(Semmelweis Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtára, Budapest)

	A Dynix-Horizon integrált könyvtári rendszer bevezetése
		és alkalmazása a feldolgozásban
	Dr. Szabóné Balogh Klarissza - Prepok Ferencné
	(Semmelweis Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtára, Budapest)

	Bizonyítékokon alapuló orvoslás és Cochran módszer, irodalmi áttekintés
	Hajdú Dénesné (Hetényi Géza Kórház Orvosi Könyvtára, Szolnok)

	Megyei kórházak dilemmái integrált könyvtári rendszer vásárlásakor
	Kis-Pál Sándorné - Vajda Mária
	(Pándy Kálmán Kórház Orvosi Könyvtára, Gyula)

11.00
	3. téma: Meddig közhasznú a közhasznú?
	Helye: Erdei Ferenc Művelődési Központ színházterme
	Levezető elnök: Biczák Péter

	Dokumentum és/vagy információ. Párbeszéd a könyvtári szolgáltatásokról,
	információkról, a szolgáltatások árairól
	Ambrus János (Országgyűlési Könyvtár, Budapest)

	Sándor Ottóné (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest)
	Maliszka Károlyné (Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém)
	Kovács Emőke (könyvtáros)
	Mlakár Erzsébet (József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya)

11.00
	4. téma: Szponzorálás - piaci kapcsolatok
	Helye: Tudomány és Technika Háza kongresszusi terme
	Levezető elnök: Balogh Margit

	A budapesti Nyílt Társadalom Intézet könyvtártámogatási
		programjának tevékenysége
	Melissa Hagemann (Open Society Institute-Budapest)

	Könyvtári marketing - know how avagy hogyan is néz ki a mindennapokban
	Bátonyi Viola (DMP Adatfeldolgozó Kft.)

	A könyvtár mint piac
	Dr. Lelkes Lajos (Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése
	Felsőoktatási Tankönyv Tagozat)

	PR a könyvtárban - vágyak és lehetőségek
	Dr. Bagdy Marianna (Fővárosi Szabó Ervin Könyvár, Budapest)

	Szponzor a könyvtárban?
	Dr. Voit Pál (Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, Tatabánya)

	Menedzselem a kultúrát
	Balogh Margit (Nemzetközi Pető Intézet, Budapest)

	Az előadások után pódiumbeszélgetés a résztvevőkkel.
	Vezeti: Bobokné Dr. Belányi Beáta (ELTE BTK) és Balogh Margit.

14.00
	2. téma: Elektronikus dokumentumok és a számítógéphasználat a könyvtárban

	Helye: Erdei Ferenc Művelődési Központ színházterme
	Levezető elnök. Moldován István

	Szolgáltatások egy elektronikus könyvtárban avagy egy elektronikus
	könyvtáros feladatai
	Moldován István
	(Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Központi Könyvtára)

	Könyvtári információs szolgáltatások avagy mi kell az
		információs háborúhoz?
	Gyüre Péter (Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára, Debrecen)

	A könyvtárak elektronikus információs szolgáltatásai
	Dr. Szivi Józsefné
	(Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Központi Könyvtára)

	Ingyenes és térítéses szolgáltatások az OLIB rendszerben Kecskeméten
	Háry Pétemé - Faragó Tiborné (Katona József Könyvtár, Kecskemét)

	Könyvtári adatbázisok Szlovéniában
	Papp József (Területi és Tartományi Könyvtár, Muraszombat, Szlovénia)

14.00
	A Zenei Szekció ülése a Kodály-évforduló alkalmából
	Helye: Katona József Könyvtár nagyterme

	Kodály Zoltán nevelési eszméi a harmadik évezred küszöbén
	Előadó: Szőnyi Erzsébet Erkel-díjas zeneszerző, a Magyar Kodály
	Társaság társelnöke
	Közreműködik: Hajdú Katalin - ének

15.00
	Városnézés

16.00
	Összefoglalás és zárszó
	Helye: Erdei Ferenc Művelődési Központ színházterme
	Vezeti: Kocsis István

18.00
	"Tanyaparti" vacsorával, zenével, tánccalaugusztus 9. szombat

	Bács-Kiskun megye nevezetességei (kirándulások)

9.30
	A Katona József Könyvtár bemutatása.
	Az OLIB Integrált Könyvtári és Információs Rendszer bemutatása.
	Vezeti: Ramháb Mária megyei könyvtárigazgató