BORÍTÓ

Magyar Könyvtárosok Egyesülete

XXX. Vándorgyűlés

SALGÓTARJÁN, 1998. július 30 - augusztus 1.

A könyvtárak együttműködése az információs társadalom kiszolgálásában


július 30. csütörtök

A szakkiállítás és a British Council kiállításának megnyitása
	időpontja: 10.00 - 10.25
	helyszíne: JAMK üvegcsarnok
	megnyitó:
		Fekete Nándor, Salgótarján Megyei Jogú Város Gazdasági
		és Városfejlesztési Bizottságának elnöke, a Nógrád Megyei
		Iparszövetség ügyvezető igazgatója
		Ian Marvin, a British Council igazgatóhelyettese

Szakkiállítás
	időpont: 10.00 - 19.00
	helyszín: JAMK félemelet és üvegcsarnok

Nyílt nap
	időpont: 10.30 - 12.30
	helyszín: JAMK színházterem
	levezeti: Vajda Erik, az MKE elnöke
	téma:	a. Az együttműködés etikája és logikája
			b. Tájékoztató az új közalkalmazotti - közszolgálati
				bérrendszerről
			c. Aktuális kérdések, a tisztújítás folyamata

Nyitó plenáris ülés
	időpont: 15.00 - 18.00
	helyszín: JAMK színházterme
	levezető elnök: Vajda Erik, az MKE elnöke
	köszöntések:
		Smitnya Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke
		Puszta Béla, Salgótarján Megyei Jogú Város polgármestere

	A Fitz József - díjak átadása Az MKE emlékérmek átadása


	előadások:

		1. Smitnya Sándor (Nógrád Megye Közgyűlésének elnöke)
			Nógrád megye - az Intelligens Régió modellje
		2. Rónai Iván (Művelődési és Közoktatási Minisztérium):
			Tájékoztató a telematikai pályázatok tapasztalatairól
		3. Dr. Skaliczki Judit (Művelődési és Közoktatási Minsztérium)
			A könyvtárügy fejlesztési stratégiájának és a könyvtárak
			egvüttműködésének jogszabályi háttere
		4. Radó Péter (Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ)
			Könyv és kultúra, könyv és oktatás a határon túli magyarság
			és a hazai kisebbségek életében. A könyvtárak szerepe
			és együttműködése
		5. Dr. Nagy Attila (Országos Széchény Könyvtár - KMK) :
			Könvvtárközi együttműködés a főiskolai, egyetemi
			hallgatók szemével


július 31. péntek

Szakkiállítás
	időpont: 9.00 - 18.00
	helyszín: JAMK félemeleti tér, üvegcsarnok

Tematikus szekciók és az MKE szekciók ülései

	A könyvtári törvény és az együttműködés
	időpont: 8.30 - 10.30 óra
	helyszín: JAMK színházterem
	levezeti: Ottovay László, az MKE főtitkára
	Ramháb Mária (Katona József Könyvtár, Kecskemét) :
		A könyvtárak együttműködési lehetőségei a könyvtári
		törvény és a követő jogszabályok tükrében
	Rády Ferenc (Országos Széchényi Könyvtár) : A központi
		szolgáltatások jelene és jövője az új törvény szellemében
	Dr. Tóth Gyula (Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely)
		A dokumentumellátás országos rendszere és a kis közkönyvtárak


	A Gyermekkönyvtáros Szekció és a Könyvtárostanárok Egyesületének
	ülése: Az együttműködés lehetőségei és gyakorlata a gyermekek
	könyvtári ellátásában
	időpont: 8.30 - 10.30 óra
	helyszín: Népjóléti Képzési Központ nagyelőadó terme
	levezeti: Dr. Suppné Dr. Tarnay Györgyi, a Gyermekkönyvtáros
		Szekció elnöke és Kalmárné Morcsányi Rozália, a Könyvtárostanárok
		Egyesületének elnöke
	Bariczné Rózsa Mária (Művelődési és Közoktatási Minisztérium) :
		Az iskolai és a nyilvános könyvtárak együttműködését meghatározó
		új jogszabályok
	Dr. Fogarassy Miklós (Országos Széchényi Könyvtár - KMK) :
		Az Országos Dokumentumellátó Rendszer és a gyermekek könyvtári
		ellátása
	Holló Erika (Városi Könyvtár, Cegléd) : Közművelődési és iskolai
		könyvtárak együttműködési programterve a gyermekek könyvtári
		ellátására Cegléden
	Dr. Nagy Attila (Országos Széchényi Könyvtár - KMK) : A könyvtárak
		együttműködése a 10-14 éves gyermekek ellátásában
	Dr. Suppné Dr. Tarnay Györgyi (Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen) :
		Kooperációs lehetőségek a gyermekek könyvtári ellátásában
	Varga Károlyné (Városi Könyvtár, Tapolca) : Könyvtárközi együttműködés
		a gyermekek ellátásának javítására Tapolcán

	Együttműködés a telematikában
	időpont: 10.30 - 12.30 óra
	helyszín: JAMK színházterem
	levezeti: Moldován István, az Elektronikus Könyvtár Szekció elnöke
	Gyüre Péter (DATAWARE) : Osztott katalogizálás a gyakorlatban
		- a VOCAL rendszer
	Vajda Erik (MOKKA) : A Magyar Országos Közös Katalógus jövője és
		viszonya más együttműködésekhez
	Moldován István (Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Könyvtára) :
		A Közös Elektronikus Katalógus (KözELKat) továbbfejlesztése, bővítése
	Dr. Tapolcai Ágnes (Állatorvostudományi Egyetem Könyvtára) :
		Kis méretű szakkönyvtárak katalógusainak Internetes szolgáltatása
	Szalai Gáborné (Városi Könyvtár, Százhalombatta) :
		Városi Internet - városi könyvtár

	Együttműködés a határon túli magyarság és a hazai nemzetiségek
	könyvtári ellátásában
	időpont: 10.30 - 12.30 óra
	helyszín: NKK kiselőadó terme
	levezeti: Kocsis István, az MKE alelnöke
	Kiss Jenő (Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, Románia) :
		Van-e magyar - magyar könyvtári kapcsolatrendszer?
	Papp József (Városi Könyvtár, Muraszombat, Szlovénia) :
		A magyar és a szlovén nemzetiségi könyvtárak négy
		évtizedes együttműködése
	Varga Zsuzsanna (Városi Könyvtár, Fülek, Szlovákia) :
		Együttműködés a határon túli magyarság könyvtári ellátásában.
		Füleld gyakorlat és tapasztalatok
	Nemes Erzsébet (Központi Statisztikai Hivatal) : Együttműködés
		a határon túli magyar könyvtárakkal - az MKE Olvasószolgálati
		Szekciójának szerepe
	Sóron László (Országos Idegennyelvű Könyvtár) : Árván, gyámok
		gyűrűjében - avagy ki miért felelős a magyarországi
		nemzetiségi könyvtári ellátásban?
	Elekes Eduárdné (Illyés Gyula Megyei Könyvtár. Szekszárd) :
		A könyvtárak együttműködése a kisebbségek ellátásában; a könyvtári
		törvényből adódó és elkötelezettségből felvállalt feladatok

	A könyvtárak együttműködései helyben és szélesebb körben
	időpont: 13.30 - 15.30 óra
	helyszín: JAMK színházterem
	levezeti: Biczák Péter, a Közkönyvtári Egylet elnöke
		Kerekasztal-beszélgetés a könyvtárak helyi együttműködéséről
	A beszélgetés résztvevői:
	Ambrus Zoltán (Békés Megyei Könyvtár. Békéscsaba),
	Hermann István (Jókai Mór Városi Könyvtár. Pápa),
	Kocsis István (Ady Endre Városi Könyvtár és Közösségi Ház, Hatvan)
	Előadás: Szántó Péter (Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár) :
		Az "acces library" koncepció és a könyvtárak együttműködése.
		A megvalósítás tapasztalatai az OMIKK-ban
	Szabóné Kereskényi Gabriella (Balassi Bálint Könyvtár. Salgótarján)
		Info*Tár*Salgó. Együttműködési lehetőségek és gyakorlat a közhasznú
		információszolgáltatásban

	A Társadalomtudományi Szekció és a Bibliográfiai Szekció ülése
	Szakbibliográfiák kooperációban
	időpont: 13.30 - 15.30 óra
	helyszín: Népjóléti Képzési Központ nagyelőadóterme
	levezeti: Dr. Murányi Lajos elnök és Haraszti Pálné titkár,
		Társadalomtudományi Szekció
	Dr. Dippold Péter (Teleki László Alapítvány Könyvtára) :
		Egy megvalósult nemzetközi együttműködés : a Délkelet-Európa
		etnikai csoportjainak bibliográfiai kézikönyvéről
	A további program szervezése folyamatban van.

	Záró plenáris ülés
	időpont: 16.30 - 18.00 óra
	helyszín: JAMK színházterme
	levezeti: Poprády Géza, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének alelnöke

	Baráti találkozó:
	időpont: 20.00 óra
	helyszín: Hotel Karancs éttermeaugusztus 10., szombat

		Kirándulások