BORÍTÓ

Magyar Könyvtárosok Egyesülete

XXXI. Vándorgyűlés

PÁPA, 1999. augusztus 5-7.

A KÖNYV
alkotója - kiadója - terjesztője
és a
KÖNYVTÁR
(Hagyomány és modernség)


augusztus 5.

10.30 - 12.30
		Nyílt nap

		Téma: A pályázó könyvtár és könyvtáros
		Helyszín: Pápa, JMK Színházterme Köztársaság liget 1.

		Levezeti: Ambrus Zoltán, MKE elnöke

		Meghívottak:
		Bakonyi Éva, Soros Alapítvány igazgatója
		Ramháb Mária, NKA Könyvtári Kuratóriumának elnöke
		Skaliczky Judit, NKÖM Könyvtári Osztályának vezetője

		Beszélgetőtársak:
		Biczák Péter, Papp István, Vajda Erik

		Beszámoló az ALA idei vándorgyűléséről
		Előadó: Fogarassy Miklós

14.00-17.00
		Plenáris ülés
		Helyszín: Pápa, JMK Színházterme Köztársaság liget 1.

		Levezeti: Ambrus Zoltán, MKE elnöke

		Köszöntő
		Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma munkatársa
			Dr. Kovács Zoltán, Pápa város polgármestere
			Tatabér Márta, a Veszprém Megyei Közgyűlés alelnöke

		Előadások:
		1. Irók és olvasók az ezredvégen
			Pomogáts Béla, Magyar Irószövetség elnöke
		2. A könyvkiadás és könyvkereskedelem alakulása és tendenciái,
			kitekintéssel a könyvtárakra
			Kocsis András Sándor, Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők
			Egyesületének alelnöke
		3. A kiadók és a könyvtárak, a könyvtárak, mint kiadók
			Győri Erzsébet, OSZK-KMK igazgatója

		Kulturális programok

19.30
		1. Edőcs János: Pannon arcok című kiállításának megnyitója
			Somogyi Galériában (Fő tér 21.)
		2. Vadvirág Néptáncegyüttes,
			JMK Színházterme, Köztársaság liget 1.
		3. Fúvószenekari koncert
			Református Ótemplom, Fő u. 6.

21.00
		Pápa város polgármesterének fogadása meghívottak részére
		Petőfi Sándor Gimnázium aulája, Várkert u. 7.augusztus 6.

			Szekcióülések


I. szekció: A SZERZŐ ÉS A KÖNYVTÁR

		Ideje: 10.30 -
		Helyszín: Pápa, JMK Színházterme Köztársaság liget 1.
		Levezeti: Dr. Murányi Lajos, MTAK, a Társadalomtudományi Szekció elnöke

		Előadások:

		1. A szerző jogai és a könyvtárak lehetőségei: a készülő szerzői
			jogi törvényről
			Dr. Mann Judit, Artisjus jogtanácsosa
		2. Író, ne írj!
		Gondolatok az írók mai helyzetéről
			Vathy Zsuzsa, író
		3. Kettős szerepben. A Kortárs magyar irodalmi és képzőművészeti
			lexikon munkálatairól
			F. Almási Éva, Enciklopédia Kiadó szerzője, szerkesztője
		4. Kutatás, állományfejlesztés, szerzővé válás
			Dr. Monok István, OSZK főigazgatója


II. szekció: A KIADÓ ÉS A KÖNYVTÁR

		Ideje: 9.30 - 12.30
		Helyszín: Pápa, Református Könyvtár olvasóterme, Március 15. tér 9.
		Levezeti: Nagy Anikó, OSZK

		Előadások:

	1. Hogyan lesz a sok okos, érdeklődő kisgyerekből annyi érdektelen felnőtt?
		Szávay Ilona, Pont Kiadó vezetője, szerkesztője
	2. Könyvkiadás, könyvterjesztés egy megyei könyvtárbon
		Dr. Monostori Imre, József Attila Melyei Könyvtár (Tatabánya) igazgatója
	3. A tankönyvek és a könyvtárak kapcsolata az ezredfordulón
		Takács Edit, Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. felelős szerkesztő
	4. Új tankönyvek és információhordozók a könyvtárosképzésben és
		továbbképzésben
		Dr. Tóvári Judit, főiskolai tanár (Eszterházy Tanárképző Főiskola,
		Informatikai tanszék, Eger)
	5. A könyv kellékei, mint a könyvtáros segédeszközei
		Cellériné Lázári Márta, Napvilág Kiadó ügyvezető igazgatója
	6. Hozzászólások

III. szekció: A TERJESZTŐ ÉS A KÖNYVTÁR

		Ideje: 9.00 - 13.00
		Helyszín: Pápa, Pedagógus Művelődési Ház Nagyterme, Fő u. 2.
		Levezeti: Horváthné Jakubec Ilona. Közkönyvtári Egylet elnöke

		Előadások:

		1. Zeneműboltok és könyvtárak
			Várhelyi Márton, Kodály Zoltán Zenemű- és Hangszerbolt,
			Zenei Antikvárium vezetője
		2. Antikváriumok szerepe az állomágyarapításban
			Borda Lajos, Borda Antikvárium tulajdonosa
		3. Új lehetőségek a könyvtárak számára a könyvterjesztésben
			Nagy Iván Attila, Nap Könyv Kft. Ügyvezető igazgtója
		4. Egy könyvterjesztő szolgáltatásai a könyvtáraknak
			Móró Gábor, Móró Kft. Tulajdonosa
		5. Új információs technikák a könyvterjesztésben
			Dr. Ádám Katalin, Magyar Könyvklub információs igazgatóhelyettese
		6. Gyarapítást segítő adatbázis az Interneten
			Votisky Zsuzsa, Typotex Elektronikus Kiadó Kft.

IV. szekció: A SZERZŐ, A KIADÓ, A TERJESZTŐ ÉS A KÖNYVTÁR KAPCSOLATA
			AZ ELEKTRONIKUS KÖRNYEZETBEN

		Ideje: 13.30 - 16.00
		Helyszín: Pápa, JMK Színházterme Köztársaság liget 1.
		Levezeti: Teveli Judit, MKE Műszaki Szekció

		Előadások:

		1. Egy könyv születésének természetrajza
			Koltay Tibor, GATE Központi Könyvtár igazgatója
		2. A könyv metamorfózisa Gutenbergtől Bill Gates-ig
			Földes László, Kossuth Könyvkiadó multimédia menedzsere
		3. Elektronikus könyvkiadás - új üzleti lehetőség a
			könyvtárak számára
			Gergely Ákos, Xerox Hungary
		4. Könyvkereskedelem az Interneten
			Kormos Sándor, Könyvtárellátó Kht. számítástechnikai vezetője
		5. Könyvtárak elektronikus környezetben
			Moldován István, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Könyvtára
		6. A Neumann-házban folyó fejlesztési programok
			Dr. Tószegi Zsuzsa, Neumann Ház ügyvezető igazgatója

V. szekció: AZ MKE TÁRSADALOMTUDOMÁNYl SZEKCIÓJÁNAK RENDEZVÉNYE

		Ideje: 14.30
		Helyszín: Pápa, Református Könyvtár olvasóterme, Március 15. tér 9.
		Téma: A szekció új csoportjainak bemutatkozása
		Levezeti: Haraszti Pálné

		Előadások:

		1. Az európai uniós információval, dokumentációval foglalkozó
			könyvtárosok csoportja
			Csákó Beáta, Országgyűlési Könyvtár
			Koreny Ágnes, Európai Bizottság Magyarországi Delegációja

VI. szekció: GYERMEKKÖNYVTÁROS SZEKCIÓ

		Ideje: 14.00
		Helyszín: Jókai Mór Városi Könyvtár olvasóterme, Pápa, Várkastély
		Téma: Gyermekkönyvtár és a gyermekkönyvek
		Levezeti: Budavári Klára
		Előadások:

		1. Gyermekkönyvek régen és ma
			Előadók: Rigó Béla: Mai magyar gyerekversek - a költészet értékrendje
		2. Gyermekkönyvek szerzői, akik más módon is hatnak a gyermekkönyvtárakban
			Kucska Zsuzsa FSZEK Terézvárosi Gyermekkönyvtár
		3. Pápai diákok nyomában - helytörténeti séta gyermekkönyvtáros szemmel.
			Váminé Molnár Emma,
			Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa

16.30-17.00
		Záró plenáris ülés
		Helyszín: Pápa, JMK Színházterme Köztársaság liget I.
		Levezeti: Ambrus Zoltán, MKE elnöke

A MAGYAR ORVOSI KÖNYVTÁRAK SZÖVETSÉGE
rendezvénye:

		Ideje: 14.00 óra
		Helyszín: Gróf Esterházy Kórház Könyvtára, Pápa, Jókai u. 5/9.
		Téma: Könyvtárjog és gyakorlat
			Szimpózium
		Referátum: Freisinger Jenőaugusztus 7.

		Kirándulások