Fitz József díjak 2002-2007 (kiadva 2003-2008)

A 2002-ben megjelent könyvek díjazottjai

 1. Kincsek a nemzet könyvtárából / szöveg Monok István ; fotók Hapák József és Száraz Miklós György: Magyarország csodái Budapest, 2002. Magyar Könyvklub
 2. Szabó Magda: Für Elise. Budapest, 2002. Európa
 3. Gall, Antony: Kós Károly műhelye. Tanulmány és adattár Budapest, 2002. Mundus
 4. Pap János: Hang - ember - hang: rendhagyó hangantropológia Budapest, 2002. Vince Kiadó
 5. Bölcsics Márta - Csordás Lajos: Budapesti Krúdy-kalauz. Budapest, 2002. Helikon

A 2003-ban megjelent könyvek díjazottjai

 1. Kolta Magdolna: Képmutogatók : fotográfiai látás kultúrtörténete. - [Kecskemét] : Magyar Fotográfiai Múzeum, 2003. - 193 p. : ill. - (A magyar fotográfia történetéből ; 29)
 2. Könyvtárosok kézikönyve / szerk. Horváth Tibor ; Papp István. - 5. köt. Segédletek / [írták] Poprády Géza ; Berke Zsuzsa ; Hegyközi Ilona ; a mutatót összeáll. Papp István. - Osiris, 2003. 454 p.
 3. Mednyánszky: Kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában. Kossuth, 2003. 414 p.
 4. Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen. - Magvető, 2003. 205 p.
 5. Walker, Alan: Liszt Ferenc. - Budapest : Editio Musica. 1.: A virtuóz évek, 1811-1847. - 2. jav. kiad. - 2003. 479 p. ; 3. köt.: A utolsó évek, 1861-1886. - 2003. - 557 p.

A 2004-ben megjelent könyvek díjazottjai

 1. Kalotás Zsolt: Nemzeti parkok Magyarországon. Természet és táj. Alexandra
 2. Kányádi Sándor: Zümmögő. Holnap Kiadó
 3. Képes magyar zenetörténet. Szerk. Kárpáti János. Rózsavölgyi és Társa
 4. Laczkó Krisztina - Mártonfi Attila: Helyesírás. Osiris
 5. Laubier, Guillaume de - Bosser, Jacques: A világ legszebb könyvtárai. Korona

A 2005-ben megjelent könyvek díjazottjai

 1. Világirodalom / főszerk.: Pál József.- Akadémiai Kiadó Rt.
 2. Magyar művelodéstörténeti lexikon. Balassi Kiadó
 3. Reich Károly [Album.] Szerk. Kratochwill Mimi. Nap Kiadó
 4. Barbier, Frédéric: A könyv története. Ford. Balázs Péter. Osiris
 5. Deáky Zita - Krász Lilla: Minden dolgok kezdete. A születés kultúrtörténete Magyarországon a XVI-XX. században. Századvég Kiadó

A 2006-ban megjelent könyvek díjazottjai

 1. A Pokol tornácán / Faludy György. - Pécs: Alexandra. - Karoton / Faludy György. - Pécs : Alexandra
 2. A Debreceni Református Kollégium kincsei / Gáborjáni Szabó Botond; Hapák József. - Debrecen : Blende Bt.
 3. A magyar klasszicizmus / Sisa József: - Bp.: Corvina. (Stílusok - korszakok ; 4)
 4. A magyar bibliofília képeskönyve / Monok István - Buda Attila. - Bp. : Korona - OSZK
 5. Magyar elsők / Rózsa György.- Bp.: Kossuth. + Krónika, 1956 / főszerk. Izsák Lajos. - Kossuth ; Tekintet Alapítvány

A 2007-ben megjelent könyvek díjazottjai

 1. Kierkegaard élete és filozófiája / Gyenge Zoltán. - Máriabesnyő ; Gödöllő : Attraktor K.
 2. A világ tizenkét tételben : versolvasókönyv gyermekeknek / szerk. Falcsik Mari. - Budapest : Helikon
 3. Magyarország emlőseinek atlasza / szerk. Bihari Zoltán, Csorba Gábor, Heltai Miklós. - Budapest : Kossuth
 4. A 20. század képes története : Magyarország története - világtörténet / Romsics Ignác. - Budapest : Rubicon
 5. Saját utamat jártam : Batthyány Lajos miniszterelnök, 1807-1849 / Hermann Róbert, Molnár András. - Zalaegerszeg : Zala Megyei Levéltár

A 2008-ban megjelent könyvek díjazottjai

 1. Hétköznapi élet Mátyás király korában. - Bp. : Corvina Kiadó
 2. Óz, a csodák csodája. - Bp. : General Press Kiadó
 3. Magyarországi barokk kertművészet. - Bp. : Helikon Kiadó
 4. Magyarország története képekben, valamint Petőfi Sándor élete és költészete. - Bp. : Osiris Kiadó
 5. Ady, a portrévá lett arc: Ady Endre összes fényképe. - Bp. : Petőfi Irodalmi Múzeum


Utolsó módosítás dátuma: 2009. augusztus 5.
Vissza a kezdőlapra