Magyar Hírlap, 2004. március 16.

Az állami kitüntetettek listája: több száz díjat osztottak
március 15-én

Március 15-e alkalmából tegnap a Parlamentben Mádl Ferenc köztársasági elnök Medgyessy Péter miniszterelnök társaságában kiosztotta az idei Kossuth- és Széchenyi-díjakat. Tegnap este a Nemzeti Színházban vehették át az elismerést az új kiváló és érdemes művészek. Hiller István kulturális miniszter szombaton művészeti díjakat nyújtott át. Elismeréseket osztott a Magyar Újságírók Országos Szövetsége, a Szabad Sajtó Alapítvány, és az idei Pulitzer- emlékdíjak is gazdára találtak.

Mádl Ferenc államfő a miniszterelnök előterjesztésére a Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztjével (polgári tagozata) tüntette ki Kasza Józsefet, a Vajdasági Magyarok Szövetségének elnökét, Markó Bélát, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökét, valamint Bugár Bélát, a szlovákiai Magyar Koalíció Pártjának elnökét.

A köztársasági elnök a miniszterelnök előterjesztésére a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal (polgári tagozat) kitüntetést adott át: Heller Ágnes akadémikusnak; Láng István akadémikusnak; Orbán Istvánnak, az Egis Gyógyszergyár Rt. vezérigazgatójának és Seregi Lászlónak, a Magyar Állami Operaház koreográfusának.

A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal (katonai tagozat) kitüntetést vehette át: Szabó Miklós, a Zrínyi Nemzetvédelmi Egyetem rektora.

A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét (polgári tagozat) kapta: Balassa János nagykövet, a Külügyminisztérium főosztályvezetője; Czímmer József dramaturg; Eötvös Pál újságíró, a Népszabadság volt főszerkesztője; Fixler Hermann, a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség elnöke; Frenkl Róbert, a Semmelweis Egyetem egyetemi tanára; Gyulai József akadémikus; Honti Mária pedagógus; Kaján Tibor grafikusművész, karikaturista; Keres Emil színművész; Kertész Ákos író; Leindler akadémikus; Németh István belsőépítész; Padisák Mihály, a Magyar Rádió nyugalmazott szerkesztője, műsorvezetője; Póczy Klára régész, művészettörténész; Popper Péter pszichológus; Rába György irodalomtörténész; Romány Pál agrármérnök; Sótonyi Péter akadémikus; Szépe György nyelvész; Telekdy Gyula akadémikus; Toma József, a Pénzügyminisztérium volt közigazgatási államtitkára és Tóth Tamás nagykövet, a Külügyminisztérium főosztályvezetője.

A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (katonai tagozat) kitüntetést vehette át: Holló József vezérőrnagy, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum főigazgatója és Újvári József nyugalmazott dandártábornok.

A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje (polgári tagozat) kitüntetéssel jutalmazták: Biacs Pétert, az Élelmiszerbiztonsági Hivatal megbízott főigazgatóját; Bozsó Pétert, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat főjegyzőjét; Fehérvári Lászlót, a Győr-Sopron-Ebenfurt Vasút Rt. nyugalmazott vezérigazgatóját; Gordos Géza, egyetemi tanárt; Németh Géza egyetemi docenst; Olaszi Gábor egyetemi docenst; Hajdú Istvánt; Hajdú Györgyöt, a Fővárosi Közterület-fenntartó Rt. vezérigazgatóját; Heller Tamást, a Mikroszkóp Színpad színművészét; Horváth Bélát, az Esztegomi Vármúzeum igazgatóját; Katona Gyula akadémikust; Keveházi Gábor táncművészt; Markos György színművészt; Nádasdy Ádám írót; Schmidt Egon írót; Sümegi Eszter magánénekest; Szabó Dezső orvost; Szalai Bélát, a gazdasági tárca nyugalmazott miniszteri biztosát; Tulassay Zsolt orvost; Velkey László orvost és Zsinka Lászlót, az Izotóp Intézet Kft. ügyvezető igazgatóját.

A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje (katonai tagozat) kitüntetést érdemelte ki: Berényi Oszkár dandártábornok és Zsinka András, a Belügyminisztérium személyügyi főosztályának vezetője.

A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje (polgári tagozat) kitüntetést vehette át: Bekényi József, a BM Önkormányzati Hivatal önkormányzati főosztályvezetője; Beregi Péter színművész; Bíró László, a szerencsi önkormányzat főjegyzője; Botka Valéria és Csányi László karvezető; Csenterics Ágnes rendező; Czakóné Kónya Éva, a Miniszterelnöki Hivatal irodavezetője; Dinya László egyetemi tanár; Fejérdy Pál orvos; Fenyő Miklós előadóművész; Karagics Mihály, az Országos Horvát Önkormányzat elnöke; Komlós Katalin zenetörténész; Kovács Gábor, a Nyírerdő Rt. vezérigazgatója; Lévai Zoltán, a Munkaügyi Minisztérium főosztályvezetője; Matuz István fuvolaművész; Mészáros József, a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal nyugalmazott osztályvezetője; Nemes Lívia pszichológus; Radnainé Fogarasi Katalin, a Nemzeti Kegyeleti Bizottság titkára; Sebestyén Júlia műkorcsolyázó; Szentendrei Klára dalénekes; Szentmiklósi Péter ügyvéd; Tevelyné Kulcsár Andrea, az Atlanti Kutató és Kiadó Közalapítvány titkárságvezetője; Tordon Ákos író; Tverdota György irodalomtörténész; Zimányi Zsófia, a Budapesti Fesztiválközpont Kht. vezetője és Zubovics László orvos.

A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje (katonai tagozat) kitüntetést kapta: Dsupin Ottó hatátőr ezredes; Fodor Attila határőr ezredes; Kloczka Mihály ezredes és Szilágyi Tivadar ezredes.

Hiller István kulturális miniszter a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét adományozta Horler Miklós Széchenyi-díjas ny. műemlékvédelmi szakembernek; Huszár Sándor író, szerkesztő, műfordítónak; Miklós Tibor író, rendező, a Ferencvárosi Nyári Játékok Kht. művészeti vezetőjének.

A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét adományozta Albert Gábor József Attila-díjas író, költőnek; Csiki László József Attila-díjas író, költőnek; Csikos Sándornak, a Debreceni Csokonai Színház érdemes, Jászai Mari-díjas színművészének; Dobai Péter babérkoszorús írónak; Fejérdy Tamásnak, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal felügyeleti igazgatójának; Huszár Lászlónak, a Pesti Magyar Színház színművészének; Kiss András Liszt Ferenc-díjas hegedűművésznek, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárának; Kürthy Ödönné Hauer Irén textilművésznek, ny. tanszékvezető egyetemi tanárnak; Máté Ottilia dalénekesnőnek; Serfőző Sándornak, a Magyar Állami Népi Együttes ny. igazgatójának; Urbán György képzőművésznek; Zsoldos Vera grafikusművésznek.

A Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztjét adományozta Ambrus Zoltánnénak, a Filharmónia Kelet-Magyarország Koncertszervező és Rendező Kht. Békés megyei iroda szervezőjének; Banner Zoltán művészettörténész, író, előadóművésznek; Böhm András költő, festőnek; Farkas Pálnak, a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar docens szobrászművészének; Foktői Jánosnak, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma főosztályvezetőjének; Gaál Attilának, a Wosinsky Mór Tolna Megyei Múzeum igazgatójának; Gaál Sándornak, a tiszafüredi Városi Könyvtár igazgatójának; Kalmárné Horóczy Margit festőnek; Koltay Andrásné iparművész, ny. egyetemi tanárnak; Környey Lászlónénak, a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár igazgatójának; Lázár Imrének, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium Kulturális Intézetek Igazgatósága titkárságvezetőjének; Lukovics Andrásnak, a Hajdu-Bihar Megyei Önkormányzat Kölcsey Ferenc Közművelődési Tanácsadó és Szolgáltató Intézet igazgatójának; Mága Zoltán hegedűművésznek; Magyarits Andrásnak, a székesfehérvári Szabadművelődés Háza címzetes igazgatójának; Nyári Gyula fotóművész, zenésznek; Páyer András előadóművész, zeneszerzőnek; Pinczés Istvánnak, a Pesti Magyar Színház rendező, műfordító, színházelméleti szakemberének; Renkecz Józsefnek, ny. iskolaigazgatónak; Richter Józsefnek, a Magyar Nemzeti Cirkusz Kht. artistaművészének; Rotter Oszkárné Fajth Blankának, a Magyar Állami Operaház balettmesterének; Ruttka Ferenc festőművésznek; özv. Sinkó Károlyné hegedűművésznek; Szöllősi Józsefnek, a szegedi Szimfonikus Zenekar koncertmesterének; Ujvári Jenőnek, a pécsi Sophianna Örökség Kht. ügyvezető igazgatójának; Veress Miklós porcelántervező iparművésznek; Vermes Máriának, a Szent István Király Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola hegedűművész-tanárának; Vincellér Imre festőművésznek.

A Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta Baunoch Miklósnénak, a Nemzeti Táncszínház művészeti titkárának; Berki Tibor hegedűművésznek; Boronkay Ferencnének, a Filharmónia Kelet-Magyarország Koncertszervező és Rendező Kht. irodavezetőjének; Csombok Józsefnek, a viszneki Általános Iskola igazgatójának; Győrfi Lajos szobrászművésznek; Heltmanné Mudri Zsuzsannának, a budapesti Öveges József Gyakorló Szakközépiskola és Pedagógiai Szakszolgálat könyvtáros tanárának; Hencsey Róbertnénak, a Magyar Állami Operaház balettmesterének; ifj. Kállai Kis Ernő hegedűművésznek; Makovínyi Tibornak, a Honvéd Együttes tánckarvezető, táncos szólistájának; Pósfai Zoltánnak, a Magyar Cirkusz és Varieté Kht. kulturális szervező ügyintézőjének.

A Magyar Köztársasági Bronz Érdemkeresztet adományozta Horváth Gizellának, a Győri Balett magántáncosának; Lázár Györgynek, a Magyar Állami Operaház balettkorrepetitorának; Mátyásné Boros Györgyinek, a Vígszínház nézőtéri felügyelőjének; Pánczél Lajosnak, a Pesti Magyar Színház hangtárvezetőjének; Tőzsér Istvánnénak, a Filharmónia Kelet-Magyarország Koncertszervező és Rendező Kht. gazdasági csoportvezetőjének.

A mozgókép területén kifejtett kiemelkedő alkotótevékenység, valamint művészi és tudományos teljesítmény elismeréséért Balázs Béla-díjat adományozott Bélafalvy Balázs operatőrnek, a Színház- és Filmművészeti Egyetem tanárának; Ferenczi Gábor filmrendezőnek; Incze Ágnes filmrendezőnek; Kis Klára rendezőnek; Koltay Beátának, a Magyar Televízió szerkesztő-rendezőjének; Márkus Tamásnak, a Mafilm Audió Kft. hangmérnökének; Mertz Loránd operatőrnek; Papp Gábor Zsigmond filmrendezőnek; Szita Miklós producer, ügyvezető igazgatónak; Zalán Vince filmkritikusnak.

Kiemelkedő fotóművészeti tevékenysége elismeréseként Balogh Rudolf-díjat adományozott Bozsó András fotóművésznek; Fuszenecker Ferenc fotóművésznek; Gárdi Balázs fotóriporternek.

A kultúra és a közművelődés érdekében hosszabb időn át végzett kiemelkedő tevékenységért Bánffy Miklós-díjat adományozott Aranyos Károlynak, a Honvéd Együttes igazgatójának; Erdeiné Pintér Juditnak, a Játékszín Terézkörúti Színház Közhasznú Társaság gazdasági igazgatójának; Geretovszky Lászlónénak, a szegedi Bartók Béla Művelődési Központ gazdasági igazgatójának; Miskolczi Péternek, az Eurofilm igazgatójának; Szalay Tamás Attilának, a Nemzeti Táncszínház művészeti managerének; Vajda Mártának, a Magyar Színházi Társaság ügyvezető titkárának.

Kiemelkedő bábművészeti tevékenységért Blattner Géza-díjat adományozott Kássa Melinda bábművésznek; Pályi János bábművésznek.

Kiemelkedő zeneszerzői, zenei rendezői tevékenységért Erkel Ferenc-díjat adományozott Bánkövi Gyula zeneszerzőnek; Kocsák Tibor zeneszerző, zongoraművésznek; Malek Miklós zeneszerzőnek.

Kiemelkedő iparművészeti, ipari tervezőművészeti tevékenységért Ferenczy Noémi-díjat adományozott Ambrus Éva keramikusművésznek; Benkő Cs. Gyula ipari formatervező művésznek; Borkovics Péter üvegművésznek; Hefkó Mihály belsőépítésznek; Hévizi Éva tűzzománcművésznek; Jahoda Maja belsőépítésznek; Kerényi János tervezőgrafikus művésznek; Lévai Nóra textilművésznek; Pájer Emilia textilművésznek; Soltész György ötvösművésznek; Szalay Zoltán restaurátorművésznek; Vida Győző illusztrátor-grafikus művésznek.

A táncművészeti ágazatban folytatott tevékenysége elismeréseként Harangozó Gyula-díjat adományozott Bajári Leventének, a Magyar Állami Operaház Nemzeti Balett címzetes magántáncosának; Cserpák Szabinának, a Győri Balett balettművészének; Fitos Dezsőnek, a Budapest Táncegyüttes táncos szólistájának; Fülöpné Bakos Gabriellának, a Magyar Állami Népi Együttes néptáncművészének; Kéglné Krausz Alíznak, a Bozsik Yvette Társulat táncművészének; Popik Ervinné Boros Erzsébetnek, a Magyar Táncművészeti Főiskola Klasszikus Balett Tanszék főiskolai docensének; Szent-Ivány Kingának, a Közép-Európai Táncszínház táncművészének.

Kiemelkedő artistaművészi tevékenységért Hortobágyi Károly-díjat adományozott Sallai Tibor artistának.

Kiemelkedő színművészeti és színháztudományi tevékenységért Jászai Mari-díjat adományozott Bagossy László rendezőnek; Bandor Éva komáromi színművésznőnek; Barabás Olga marosvásárhelyi rendező, művészeti vezetőnek; Benedek Mari tervezőnek; Bertók Lajos színművésznek; Gyuricza István színművésznek; Maszlay István színművésznek; Mucsi Zoltán színművésznek; Nánay István kritikusnak; Oláh Zsuzsa színművésznőnek; Pálffy Tibor sepsiszentgyörgyi színművésznek; Radnai Annamária dramaturgnak; Spolarics Andrea színművésznőnek.

Kiemelkedő irodalmi tevékenysége elismeréséül József Attila-díjat adományozott Bertha Zoltán irodalomtörténész-kritikusnak; Bognár Róbert író-műfordítónak; Duba Gyula határon túli próza- és szatirikus írónak; Elmer Istvánnak, az Új Ember c. hetilap szerkesztőjének; Füzi Lászlónak, a Forrás főszerkesztőjének; Gyárfás Endre írónak; Majoros Sándor prózaírónak; Margócsy István irodalomtörténész professzornak; Németh Gábornak, a Magyar Rádió Irodalmi osztálya szerkesztőjének; Olasz Sándornak, a Tiszatáj főszerkesztőjének; Pályi András író, műfordítónak; Sárközi Mátyás írónak; Szirák Péternek, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem adjunktusának, az Alföld című folyóirat szerkesztőjének.

Kiemelkedő zenei és előadóművészi tevékenységért Liszt Ferenc-díjat adományozott Déri György gordonkaművésznek; Eötvös József gitárművésznek; Fried Péter magánénekesnek; González Mónika magánénekesnek; Hollerung Gábornak, a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar zeneigazgatója, a Honvéd Együttes karnagyának; Kovács István magánénekesnek; Thész Gabriella karnagynak; Veér István klarinétművésznek.

Kiemelkedő képzőművészeti tevékenységért Munkácsy Mihály-díjat adományozott Bartusz György képzőművésznek; Birkás István festőművésznek; Holdas György szobrászművésznek; Húber András szobrászművésznek; Imre Mariann képzőművésznek; Kovács Attila festőművésznek; Osgyányi Vilmosnak és Sütő József resturátorművésznek megosztva; Regős István festőművésznek; Sulyok Gabriella grafikusművésznek; Szíj Kamilla grafikusművésznek; Veress Sándor László festőművésznek; Véssey Gábor festőművésznek; Wagner János festőművésznek.

Kiemelkedő zenés színházi rendezői, színháztudományi tevékenység elismeréséül Nádasdy Kálmán-díjat adományozott Szikora Jánosnak, a Szolnoki Szigligeti Színház igazgatójának; Zsótér Sándor rendezőnek.

A képző- és iparművészet, fotóművészet, illetve határterületein végzett kiemelkedő művészettörténészi tevékenység elismeréseként Németh Lajos-díjat adományozott Bakos Katalin művészettörténésznek; Markója Csilla művészettörténésznek; N. Mészáros Júlia művészettörténésznek.

Kiemelkedő zenetudományi, zenekritikai tevékenység elismeréseként Szabolcsi Bence-díjat adományozott Eckhardt Mária zenetörténész, karnagynak; Sulyok Imre zeneszerző, orgonaművész megosztva Mező Imrével zeneszerző, zenetudóssal.

Kiemelkedő újságírói tevékenység elismeréseként Táncsics Mihály-díjat adományozott Illés Sándor újságírónak; Osztovits Ágnes főszerkesztő-helyettesnek; Rédei Ferenc fotóriporternek; Róbert László újságírónak; Szále László újságírónak, a Magyar Hírlap publicisztikai rovatvezetőjének; Varga Ilona szerkesztő-riporternek.

Magyar Bálint oktatási miniszter az oktatás területén végzett kiemelkedő tevékenységük elismeréseként Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést adományozott Erdélyi Józsefnek, a Budapesti Műszaki Főiskola kari főigazgatójának, Kenyeres Zoltánnak, az ELTE Magyar Irodalomtörténeti Intézete igazgatójának, Mészáros Tamásnak, a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanárának, Simon Tamásnak, a Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézete igazgatóhelyettesének, Szabó Istvánnak, a Pécsi Tudományegyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája tanszékvezető egyetemi tanárának, Tenk Antalnak, a Nyugat-magyarországi Egyetem oktatási és intézményfejlesztési rektorhelyettesének.

A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést vehetett át Bankó Sándor, a Magyar Iparművészeti Egyetem gazdasági főigazgatója, Bánki Horváth Béla, a Budapesti Senior Úszóklub senior úszója, Bassola Péter, a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanára, Bolla Mária, az Opitz Nándor Repülő Klub vitorlázó repülője, Csapó István György, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet tanácsadója, Cselényi József, a Miskolci Egyetem egyetemi tanára, Csongor Barnabás, az ELTE nyugalmazott tanszékvezető egyetemi docense, Farsang György, az ELTE egyetemi tanára, Gallyas Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanára, Horváth Jenő, a Nyugat-magyarországi Egyetem egyetemi tanára, Hoschke Ágoston, a Budapesti Közgazdaság-tudományi és Államigazgatási Egyetem dékánja, Hunyadi László, a Budapesti Közgazdaság-tudományi és Államigazgatási Egyetem egyetemi tanára, Jámbor Imre, a Budapesti Közgazdaság-tudományi és Államigazgatási Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, Kúnos László műfordító, a Corvina Kiadó idegen nyelvi főszerkesztője, Lévay Béla, az ELTE egyetemi tanára, Szabó II. László gyorsasági motorversenyző, Tahin Tamás, a Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kara főigazgatója, Törőcsik Mária, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanára, Vísy Csaba, a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanára.

A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozott Berecz András mesemondónak, népzenésznek, Bodnár Károlynénak, a budapesti Varga Jenő Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola tanárának, Bodor Ferencnének, a budapesti Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola nyugalmazott igazgatójának, Dávid Lászlónak, az Oktatási Minisztérium szakmai főtanácsadójának, Erdőszegi Ferencnének, a Magyar Képzőművészeti Egyetem gazdasági főigazgatójának, Fekete Pál nyugalmazott békéscsabai tanárnak, Fried Ervinnének, a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok kuratóriumi és szerkesztőbizottsági tagjának, Horlai Györgynek, az Európai Nyelvek Stúdiója nyugalmazott tanárának, Illés Bálint Csabának, a Szent István Egyetem dékánhelyettesének, Kelemen Lászlónak, a Pécs Városüzemeltetési és Vagyonkezelő Rt. vezérigazgatójának, Kevei Ferencnének, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kara tanszékvezető egyetemi docensének, a földrajztudomány doktorának, Komoróczy Lászlónak, a budapesti XXIII. kerületi Török Flóris Általános Iskola tanárának, Kovács Károly ceglédi nyugalmazott vállalkozónak, Kuna Imrének, a kunszentmártoni Széchenyi István Általános Iskola igazgatójának, László Sándornak, a Fonó Budai Zeneház Kht. ügyvezető igazgatójának, Liptainé Graff Teréznek, a dunabogdányi Általános Iskola tanárának, Lukács Barnabás közoktatási szakértőnek, Nagy Ferencnek, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara tanszékvezető egyetemi tanárának, Nagy Péternek, a Kispesti Polgármesteri Hivatal Művelődési Egészségügyi és Sport Iroda vezetőjének, Oláh Verának, a Matfund Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány képviselőjének, Orosz Zoltánnénak, a nyékládházi Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatójának, Palotás Jánosnak, a budapesti XI. kerületi József Attila Gimnázium nyugalmazott igazgatójának, Rácz Attilának, a Budapesti Közgazdaság-tudományi és Államigazgatási Egyetem Államigazgatási Főiskolai Kara egyetemi tanárának, Reich Margitnak, a Magyar Táncművészeti Főiskola zongorakísérő zenepedagógusának, Rontó Györgyinek, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara egyetemi tanárának, Ságiné Szabics Katalinnak, a ceglédi Károlyi Mihály Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakképző Iskola igazgatójának, Sovány Istvánnak, a budapesti Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola igazgatójának, Szabó Istvánnak, a sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium nyugalmazott igazgatójának, Szikora Henriknének, a Modern Üzleti Tudományok Főiskolája főtitkárnak, Tóth Albertnek, a Tessedik Sámuel Főiskola főiskolai tanárának, Varga János akadémikusnak, a Szent István Egyetem Állatorvostudományi Kara egyetemi tanárának, Vincze Bélának, az Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda programkoordinátorának, Záray Gyulának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara tanszékvezető egyetemi tanárának;

A köztársasági elnök Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter javaslata alapján a természetvédelem területén kifejtett kimagasló munkásságáért Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkereszt kitüntetést adományozott Iványosi Szabó Andrásnak, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság igazgatóhelyettesének, Győri Jenő okleveles erdőmérnöknek és Muray Róbert festőművésznek.

A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét adományozott: Láng István akadémikusnak.

A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét adott Schmidt Egon nyugalmazott írónak.

Németh Imre földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter kezdeményezésére a köztársasági elnök kimagasló tevékenysége és szakmai életútja elismeréséül a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozott Botos Ernő Péternek, az FMV szőlészeti és borászati kutatóintézet igazgatójának, Forgács Barnának, a Debreceni Agrárgazdaság Kft. ügyvezető igazgatójának, Szávay Gábornak, az Enyingi Agrár Rt. vezérigazgatójának.

Több évtizedes hivatali munkájának elismeréséül a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült: Bozó István, a Pest Megyei Földhivatal nyugalmazott munkatársa.

Gyurcsány Ferenc ifjúsági és sportminisztertől a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét vette át Székely György, aki 2003-ban a Nancyben megrendezett XIV. Szervátültetettek Világjátékán sikeresen szereplő magyar csapat vezetője volt.

Juhász Ferenc honvédelmi miniszter a rendőrség és a Magyar Honvédség kapcsolatának erősítése érdekében végzett, valamint a Katonai Biztonsági Hivatal nemzetbiztonsági munkáját segítő tevékenysége elismeréséül a Szolgálati Érdemjel arany fokozatát adományozta Salgó László rendőr vezérőrnagynak, országos rendőrfőkapitánynak. Ugyancsak a honvédelmi miniszter előterjesztésére Mádl Ferenc köztársasági elnök a központi pénzügyi és számviteli hivatal főigazgatójává és egyidejűleg dandártábornokká nevezte ki Alkéri István ezredest.

A magyar sajtóban az elmúlt évben kiemelkedő teljesítményéért Fábry Páltól, a díj alapítójától Joseph Pulitzer-emlékdíjat vehetett át: Szále László, lapunk publicisztikai rovatának vezetője "Publicisztika kategóriában", "öntörvényű, igazságkereső" írásaiért.

Kitüntetésben részesült még: Mong Attila (Figyelő) és György Bence (Tv2) "Oknyomozó újságírás" kategóriában, a Népszabadság brüsszeli tudósítója, Füzes Oszkár ("Külpolitikai elemző újságírás"), a szabadúszó Korniss Péter ("Képi megjelenítés"), a Magyar Rádió nyugdíjas szerkesztője, Ocsovai Gábor ("Életműdíj"), a BBC Magyar Adás Szerkesztősége ("Alkotóközösség" kategória), a Magyar Rádió műsorvezető-szerkesztője, Nej György ("Rádiós tevékenység"), és a Magyar Televízió Az Este című műsora ("Televíziós tevékenység").

A Szabad Sajtó Alapítvány elismeréseit idén a Magyar Televízió Provokátor című műsorának szerkesztősége, Nagy N. Péter, a Népszabadság rovatvezetője, Teleki József, az Új Néplap újságírója és Máthé Éva, a Romániai Magyar Szó munkatársa vehette át tegnap a Pilvax Kávéházban.

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége Aranytollat adományozott Buzás Andornak, Farkas Kálmánnak, Fencsik Flórának, F. Nagy Angélának, Gyulai Istvánnak, Hemző Károlynak, Kulcsár Istvánnak, László Zsuzsának, Létay Verának, Seleszt Ferencnek, Zalán Magdának, valamint Bencze Lajosnak és Nagy Pálnak.

Németh Gyula-díjban részesült Moncz Attila, a Nemzeti Sport munkatársa.

A Virág F. Éva-díj idei kitüntetettje Sztankay Ádám (168 Óra).

Kossuth-díj

Balla Demeter fotóművész
Bertók László költő
Bíró Miklós operatőr
Bogányi Gergely zongoraművész
Borvendég Béla építész, egyetemi tanár
Grunwalsky Ferenc operatőr-rendező
Gyulai Líviusz grafikusművész
Hencze Tamás festőművész
Lázár Kati színművész, a Kaposvári Csiky Gergely Színház tagja
Lehoczky Zsuzsa színművész
Moór Marianna színművész, a Pesti Magyar Színház tagja
Krasznahorkai László író
Popova Aleszja balettművész
Rost Andrea operaénekes
Tőzsér Árpád költő-műfordító

Megosztott Kossuth-díj

Amadinda együttes:
Bojtos Károly
Holló Aurél
Rácz Zoltán
Váczi Zoltán

Széchenyi-díj

Almási Miklós esztéta, egyetemi tanár
Daróczy Zoltán matematikus, egyetemi tanár
Dobszay László zenetörténész, egyetemi tanár
Herman József nyelvész, egyetemi tanár
Kántor Lajos író
Keviczky László villamosmérnök, az MTA alelnöke
Körner Éva művészettörténész
Kürti Sándor, a KÜRT Computer Rendszerház Részvénytársaság vezérigazgatója
Ludassy Mária filozófus, egyetemi tanár
Magyar Kálmán orvos, egyetemi tanár
Meggyesi Tamás építész, egyetemi tanár
Pálinkás Gábor fizikus
Réz Pál irodalomtörténész
Spät András orvos, egyetemi tanár
Török Endre irodalomtörténész
Várallyay György talajkutató, egyetemi tanár
Várnai Györgyi, a Magyar Nagylexikon Kiadó Rt. elnök-vezérigazgatója
Verő József geofizikus, egyetemi tanár
Vékás Lajos jogász, egyetemi tanár

Megosztott Széchenyi-díj

Balogh Csaba, a KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Rt. elnöke,
Búvár Géza, a KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Rt. vezérigazgatója
Mahunka Sándor zoológus
Papp László zoológus

Kiváló művész

Ember Judit filmrendező
Baross Gábor karnagy
Szilvitzky Margit textilművész
Gera Zoltán színművész
Kerényi Miklós Gábor rendező

Érdemes művész

Kállay Bori színművész
Benkő Imre fotóművész
Medveczky Ilona táncművész
Pinczehelyi Sándor festőművész
Ladányi Andrea táncművész
Fokanov Anatolij operaénekes-magánénekes
Újházi Péter festőművész
Zádori Ferenc operatőr
Kovács Lajos színművész
Harangozó Gyula balett igazgató

A Magyar Köztársaság babérkoszorús írója

Márton László drámaíró, műfordító