A Magyar Könyvtárosok Egyesülete stratégiája
a 2007-2010 közötti időszakra

Küldetés:

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete, mint civil szakmai szervezet, feladatának tekinti az új szakmai kezdeményezések, szerveződések integrálását; a tagság szakmai és általános ismereteinek, valamint kompetenciáinak folyamatos építését; önmaga szüntelen fejlesztését, múltjának szakszerű, hű feltárását.

Átfogó cél:

A könyvtáraknak és a könyvtárosoknak a versenyképes ország kialakításában betöltött meghatározó szerepét tudatosítani a társadalomban és a kormányzati szervekben. A könyvtári hálózat átfogja az egész országot, képes óriási tudástartalmat továbbítani, ehhez rendelkezik megfelelő információs rendszerrel. Az átfogó cél megvalósításához elengedhetetlen a partnerség erősítése a könyvtárak, a könyvtárak és fenntartóik, valamint a könyvtáros egyesületek és más társadalmi szervezetek között. Fontos a könyvtárosok szakmai és civil kapcsolatokon alapuló jelenléte a társadalomban.

Célok és feladatok:

 1. Könyvtáros ismeretek, kompetenciák és készségek fejlesztése
   
 2. Kompetenciavizsgálat - európai összehasonlításban
  Együttműködésben a Könyvtári Intézettel
   
 3. Nemzetközi partnerkapcsolatok fejlesztése, megerősítése különös tekintettel az Európai Unióra
  Ennek érdekében: Idegen nyelvi kommunikációképzés
   
 4. A könyvtári turizmus beindítása, integrálása a kulturális turizmusba
  Ennek érdekében:
   
 5. A társadalmi nyilvánosság területeinek erősítése, fórumainak igénybevétele
  Ennek érdekében: Marketing tevékenység fejlesztése
   
 6. Az együttműködés erősítése a határon túli magyar könyvtáros egyesületekkel, kollégákkal
   
 7. A fiatal generáció bevonása az egyesület munkájába
   


A Magyar Könyvtárosok Egyesülete stratégiája a 2007-2010 közötti időszakra - Letölthető változat (PDF)

 


Utolsó módosítás dátuma: 2008. február 25.