A Bibliográfiai Szekció októberi rendezvénye

A LÁTOGATÁS A KÖZGAZDASÁGI EGYETEM KÖNYVTÁRÁBA ; AZ ORSZÁGOS HUMÁN SZAKIRODALMI CIKKADATBÁZIS HELYZETE címmel tartott szakmai összejövetel, címének megfelelően, két részből állt: elsőként ízelítő a vendéglátók szolgáltatásaiból, majd a nyári Vándorgyűlésen - időhiány miatt félbe szakított műhelybeszélgetésnek - már akkor, Gödöllőn beígért folytatása. 1

A rendezvény szép számmal megjelent közönségét a Közgazdasági Egyetem Központi Könyvtára részéről Alföldiné Dán Gabriella főigazgató köszöntötte.

A Könyvtár Folyóiratfeldolgozó Osztályának munkájáról Takács Istvánné számolt be, Digitális Archívum - folyóirat- és cikkfeldolgozás a Közgazdasági Egyetem Könyvtárában 2 címmel. A BCE Központi Könyvtárának Digitális Archívumában a Közgazdasági Szemle és jogelődjének az 1877-ben indult Nemzetgazdasági Szemlének 1877-1890-ig, az Aula című, gazdasági tanulmányokat tartalmazó egyetemi folyóiratnak pedig 1992-95-ig tartó évfolyamait, valamint 13 muzeális könyvnek a digitalizált változatát adjuk közre - ismertette prezentációval illusztrált beszámolójában. A cikkek és a monográfiák többsége mind képi, mind szöveges formában elérhető. A digitalizált művek könyvtárunk elektronikus katalógusában teljes körű feldolgozásra kerültek, több szempontú visszakereshetőségüket biztosítva. A Digitális Archívum a NKÖM és az IHM pályázatainak támogatásával jött létre.

Az Állománygazdálkodás és Katalogizálás az 1990-es évek második felétől új információhordozók gyarapítását vette tervbe, az eltelt bő tíz év alatt kialakult gyakorlatról Elektronikus dokumentumok feldolgozása az online katalógus számára címmel Szőnyi Éva mutatta be prezentációját 3. A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Központi Könyvtárának 1989-óta épülő online katalógusában (http://www.lib.uni-corvinus.hu/) napjainkra a félmilliót meghaladó állománynak közel 2/3-a tükröződik integrált könyvtári rendszerben készült gépi rekordként. Az e-dokumentumok kitüntetett csoportja a Könyvtár számára az Egyetemi PhD értekezések, amelyek a Budapesti Corvinus Egyetem Doktori Iskolájával való egyezmény keretében, floppyn érkeznek feldolgozásra. A szövegfájlok Pdf-formátummá alakítva kerülnek a Honlapszerkesztőhöz, aki bibliográfiai feltárásra küldi e-mail kíséretében az e-dokumentumot. A védés után pedig a papírformátumban beérkezett disszertáció bibliográfiai rekordjához csatolt objektumként jeleníthető meg a teljesszöveges változat. A cím után akkor már nincs jelzés, hogy elektronikus dokumentumról van szó, mert a bekötött (papírformátumú) disszertációnak a csatolt objektumban az elektronikus változat csak egy további példánya. Az egyetemi közegben a felhasználói kör szignifikáns többsége, az oktatók és hallgatók egyaránt tisztában vannak azzal, hogy a PhD értekezések rekordjaihoz csatolt objektumként, megtalálják a teljes szöveges változatot is. Igazi e-dokumentumok, amelyeknek cím és szerzőségi közlés mezőjében megtalálható az [elektronikus dok.] szabványos megjelölése is, az oktatók e-könyvei (e-book), tanulmányai és egyéb, például távoktatási anyagai. A Könyvtár feldolgozási gyakorlatában a hagyatékokból és a letéti könyvtári hálózat állományiból bekerülő, 1850 előtti régi könyveket is az online katalógusban dolgozza fel. A 2004-es NKÖM-IHM digitalizálási pályázatra a 2001. évi Elmélettörténeti kiállítás és konferencia anyagából került kiválasztásra az a 13 muzeális könyv, amelyeket immár a Könyvtár Digitális Archívumában teljes szöveges hozzáféréssel szolgáltathatunk.

Időközben megérkezett a Széchényi Könyvtár igazgatói megbeszéléséről Rácz Ágnes is, aki előadását visszatekintéssel kezdte a Vándorgyűlésen e témában elhangzott, vitaindítónak szánt előadásokra. Utalt a Murányi Bizottság célkitűzéseire, amelyeket a Vándorgyűlésen Murányi Péter ismertetett "A magyar időszaki kiadványok cikkei a magyar és a külföldi bibliográfiai adatbázisokban" című előadásában kimutatva, hogy az MNB IKR megszüntetésének számszerűen kimutatható következményei bizonyítják a tényt, ... hogy a feldolgozás abbamaradása jelentős veszteség. Egyik legfontosabb tanulságaként leszögezte, hogy szükség van országos cikkrepertóriumra, akár egy adatbázisban, akár adatbázis-rendszerben. Folytatni kell a feltárást, de az eddigiekhez képest megváltoztatott formában - mutatott rá Murányi Péter. Ehhez kapcsolódva Rácz Ágnes nyári előadásában ismertette az Országos Széchényi Könyvtár vezetőségének elképzeléseit az országos szakirodalmi cikkadatbázis szerkesztésének lehetséges szervezeti kereteiről, elsősorban pályázati források bevonásával. Nos októberre már kiderült, hogy a témában benyújtott pályázat nem nyert, így a létrehozandó cikkadatbázis építésének feltételeit a Könyvtár meglévő erőforrásaiból kellett biztosítani. Így az októberi rendezvényen Rácz Ágnes már az elvégzett munkáról számolhatott be, vagyis az újonnan alakított Humán Szakirodalmi Bibliográfiai Osztály tevékenységét, feladatait, célkitűzéseit ismertette 4 és végezetül bemutatta az új osztályvezetőt, Tamás Kincsőt, aki a jövőben a cikkadatbázis építését vigyázza. Az előadás második részében az OSZK egyik új szervezeti egységének, a GYŰJTEMÉNYFEJLESZTÉSI ÉS FELDOLGOZÁSI IGAZGATÓSÁG tevékenységi körébe tartozó MOKKA-R, új projektről tartott tájékoztatót.

Az idővel jól gazdálkodva, megadatott a lehetősége egy régóta áhított, egészséges szakmai vitának! A kérdések kereszttüzébe mindjárt az elektronikus információhordozók kezelésének ügye került. Berke Barnabásné, az e-dokumentumok kezelési szabályozásának gazdája, s a hazai könyvtárügynek e témában is egyik legkompetensebb szaktekintélye, az olvasó tájékoztatásának sérülését látta a digitalizált változat példányadattá minősítésében. Szerinte az elektronikus verzió új kiadás, amely külön rekordot igényel az online katalógusban is! Válaszul elhangzott, hogy a Közgáz gyakorlat egyelőre nem állásfoglalás abban a szakmai - elvi - kérdésben, hogy az elektronikus változat csak egy további példány (mint a kötésváltozatok analógiája, miszerint a fűzött és kötött könyvek ISBN-jei megférnek egy tételben), avagy új mű (mint pl. a bibliofil, vagy hasonmás kiadás)! Dudás Anikó gyakoribb konzultációt szorgalmazott az e-dokumentumok kezelésének gondjairól, tapasztalatairól.

Gelléri Ferencné üdvözölte a rendezvény programjait, különösen a Közgáz opac Digitális Archívumát és hangot adott annak a több irányból érkező igénynek, miszerint a Magyar Könyvtárosok Egyesületének szakmai tekintélyét a források elosztását irányító döntéshozóknak is el kellene ismernie!

Frappáns zárszóként Murányi Péter hozzászólásában óvott a Murányi Bizottságnak (amely megfogalmazás szerinte csak a közbeszédben létezik, valójában nem volt ilyen formáció hivatalosan megbízva a mégoly fontos tevékenységgel, mint az országos humán cikkadatbázis ügye, sem!) a Warren Bizottsággal való asszociálásától - hogy t.i. ez utóbbi több, mint 40 éves tevékenység után sem tudott eredményt felmutatni...! Ezzel szemben úgy tűnik, a cikkadatbázis ügye valahára, sínre került!

A szakmai rendezvény végén a házigazda szerepét is betöltő levezető elnök örömmel nyugtázta, hogy elindult a szakmai diskurzus az elektronikus információhordozók kezelésének kérdéskörében és további, immár informális vitára invitálta a tisztelt kollégákat.


  1. Mint ismeretes, az MKE 37. Vándorgyűlésének szakmai napján a Bibliográfiai Szekció rendezvényéből a szervezők 30 percet "lecsíptek", így Murányi Péter és Rácz Ágnes előadásai után a meghirdetett vitára nem maradt idő.
  2. Ld. Takács Istvánné: Digitális Archívum a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában. In: Kvt.figy. 2005.4.sz. 735-740. p.
  3. Ld. Szőnyi Éva: Elektronikus dokumentumok feldolgozása az online katalógus számára. In: Kvt.figy. 2005.4.sz. 741-750. p.
  4. Ld. Rácz Ágnes: Hol tartunk a Humán Szakirodalmi Adatbázis megvalósításában? In: Kvt.figy. 2005.4. 751-760.p.


Vissza a Bibliográfiai Szekció oldalára