Az MKE Bibliográfiai Szekció vezetőségének beszámolója a szekció 2004. évi tevékenységéről

A Bibliográfiai Szekció a 2004. március 18-án tartott taggyűlésén új tisztségviselőket választott: az egyesület főtitkárává jelölt, majd utóbb megválasztott Nagy Anikó helyén az új elnök Ottovay László lett, a gazdasági felelős posztján Jávori Ferencnét Gazdag Tiborné váltotta. A vezetőség új tagja: Pogányné Rózsa Gabriella.

A szekció az új összetételű vezetőség irányításával a 2004. évben követte az utóbbi évtizedben megerősödött tevékenységi irányait: a hazai bibliográfiai munka legjobb műhelyeinek, alkotásainak megismertetésével elősegíti a szakterület hazai fejlődését, napirenden tartja a bibliográfiai tevékenység országos érdekű kérdéseit, ugyanakkor nem feledkezik meg az értékes hagyományok megőrzéséről sem, megemlékezve a múlt kiemelkedő alakjairól, jelentős teljesítményeiről.Rendezvények:

Március 18., Budapest: Éves beszámoló és időszaki vezetőségválasztó (OSZK) taggyűlés.

Július 14-16., Szolnok: A Helyismereti Könyvtárosok Szervezetének XI. országos tanácskozásán ("Helyismeret - digitalizálás - Európai Unió") a szekció általunk felkért előadóval (Koltay Klára, Moldován István) képviseltette magát.

Július 29-31., Miskolc: Részvétel a Magyar Könyvtárosok Egyesülete XXXVI. Vándorgyűlésén: "A könyvtár - esély a jövőhöz".

Szeptember 23., Budapest: "Bibliográfiák adatbázisból" - szakmai tanácskozás.
(Neumann-ház) A Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai tevékenységét Varga Katalin, Mészáros Tibor és Nagy Csaba előadásai mutatták be, a Frankfurti Alapelvek tervezetéről Berke Barnabásné beszélt.

2005. január 12., Budapest: "Emlékezzünk jeles elődeinkről" - szakmai konferencia (OSZK) a 120 évvel ezelőtt létrejött Országos Hírlapkönyvtárra emlékezve.

A konferencia megrendezését támogatta az MTA Művelődéstörténeti Bizottsága. Monok István a sajtótörténeti kutatások helyzetéről, Gazda István és Kocsy Lászlóné Szinnyei Józsefről, illetve a Hírlaptár történetéről, Csehné Kardos Zita Gulyás Pál, Pogány György Kozocsa Sándor bibliográfiai tevékenységéről tartott előadást.

A konferencia második részében az OSZK időszaki kiadványokkal összefüggő tevékenységéről Pásztóyné Kővári Katalin, Kégli Ferenc, Dallos Eszter és Nagy Zoltán előadásai hangzottak el. A programot Moldován István korreferátuma, egy kiállítás az OSZK hírlap-kincseiről, továbbá szakmai látogatások egészítették ki.Szakmai szervező tevékenység

A szekció elnöke felajánlotta a tagság közreműködését a nemzeti cikkbibliográfia megújított, könyvtárak együttműködésén alapuló változatát előkészítő bizottság munkájában. A 2005. évi vándorgyűlésen szekciónk várhatóan ezt a témát fogja napirendre tűzni.

A szekció képviseltette magát a magyar könyvtárosság etikai kódexét kidolgozó bizottság munkájában, és részt vettünk a tagdíjreform előkészítésében is.Szervezeti élet

A szükségleteknek megfelelően tájékoztattuk tagságunkat programjainkról, naprakészen tartottuk a tagnyilvántartást, figyelemmel kísértük a szekció szereplését az egyesületi honlapon.

A szekció szervezeti és működési szabályzatának megújítása a 2005. márciusi beszámoló taggyűlés napirendjén szerepel majd.

A tagdíjfizetés adatait, továbbá a szekció gazdálkodásának számadatait a gazdasági felelős beszámolója tartalmazza.


Budapest, 2005. február 28.

A szekció vezetőségének nevében előterjeszti:

Ottovay László
elnök
sk.

 


  Utolsó módosítás dátuma: 2005. november 4.