Beszámoló a MKE Műszaki Könyvtáros Szekció 2008. évi munkájáról

 

Szekció élet:

 

1. A tagság

            2008-ban 151 tagunk van, ebből 12 testületi tag. A taglétszámunk alakulásában kismértékű csökkenést tapasztaltunk idén A taglétszámról és a Szekció gazdálkodásáról Fenyves Márta számol be részletesebben.

 

2. A vezetőség

A Szekció Vezetősége minden hónapban összeült megbeszélni és kialakítani a szekció szervezeti életét, programjait.  Összegezte az előző havi tevékenységei tapasztalatait, kijelölte a feladatokat és a felelősöket. Az ülésekről emlékeztetők készültek, amelyeket irattárunkban helyezünk el.

 

A Vezetőségi tagok munkája 2008-ban:

 

A vezetőség tagjai közül Nagy Zoltán, Kovács Bea, Fenyves Márta, Rettich Béla, Dettai Eleonóra szóban mondják el összesített beszámolójukat, melyek közül írásban is megjelenik az Elnök és a Titkár beszámolója, valamint a gazdasági illetve az Ellenőrző Bizottság-i jelentés. Az Elnök úr a vezetési teendők mellett megszervezte az őszi erdélyi fürdőtúrát, részt vesz az MKE Jubileumi Emlékkönyv szerkesztésében és a Szekciónk történetét feldolgozó CD-ROM összeállításában. Fenyves Márta a gazdasági ügyek mellett a szervezésben is nagyrészt vállalt. Dettai Eleonóra tanácsi küldöttünk, ezen feladata mellett egész évben aktívan vett részt a szekció életében.

 

A többiek munkája személyenként:

·               Balogh Margit szerkesztette, másolta, borítékolta és postázta a Szekció Hírleveleit (6 db) 50-50 tagnak. illetve elküldte az e-formátumot. Az MKE Elnökségének és más szervezetek munkájáról is rendszeresen beszámolt a vezetőségi üléseken.

·               Fazekas Andrea a MUSZKON levelezőlistát gondozta, feltette a Hírleveleket.  Kovács Beával egyeztetve frissítette a szekció anyagait az MKE honlapján. Részt vesz a műszaki/vállalati könyvtárak helyzetéről szóló jövő évi konferenciánk előkészítésében.

·               Földi Erika az Ellenőrző Bizottság tagja. Fenyves Márta nyilvántartása alapján elkészítette a tagok elektronikus nyilvántartását, amit évközben többször kiegészített, módosított. Részt vesz az MKE jubileumi évkönyv szerkesztésében és a szekció irattárának rendezésében.

·               Koródy Judit két, nagysikerű Műhelybeszélgetést szervezett idén a vállalati könyvtárak részére. Emellett részt vesz a műszaki/vállalati könyvtárak felmérésében.

·               Koltay Tibor a könyvtáros képzésről szervezett beszélgetést. Mivel vidéken tanít, így idén nagyon kevés vezetőségi ülésünkön vett részt.

·               Pastyik Endre részt vett a Délvidéki tanulmányút szervezésében, a szekció irattárának költöztetésében a Hold utcából a Várba, ill. az irattár rendezésében.

·               Emmertné Dóra kapcsolatot tartott a Szekció és a Szekció székhelyeként üzemelő BME-OMIKK között. Részt vett a Luca Nap szervezésében, ill. a műszaki/vállalati könyvtárak feltérképezésében és a szekció irattárának rendezésében.

 

Összességében elmondhatom, hogy a vezetőség egy része aktívan vett részt a szekció szervezeti életében, mások kevésbé. Részben a munkahelyi leterheltség miatt, részben azért, mert nem mindenkinek volt olyan feladata, amiben ki tudott volna bontakozni.

Az MKE Elnökségében és a Tanácsban képviseltettük magunkat, képviselőket küldtünk az MKE Közgyűlésére. MKE Jubileumi kiadvány készítésének munkacsoportjába Poprády Gézát, Földi Erikát, Nagy Zoltánt delegáltuk. Balogh Margit pedig a témában írt szakdolgozatát küldte be. Eddig két megbeszélés volt, a másodikon felállították a feladattervet.

 

NKA Könyvtári Kollégiumának pályázatán részt vettünk. Beadtuk, az elnyerhető összeget a szekciónk történetét feldolgozó CD-ROM kiadására szántuk. Sajnos a pályázat nem nyert, de 2009. évben saját erőből fogjuk kiadni.

 

Tájékoztatás:

 

Nyomtatott Hírlevelet 2008-ben hatszor jelentettünk meg, amelyeket a MUSZKON levelezési listán (jelenleg 126 tag) elektronikusan is megjelentettük, ezen kívül feltettük a rendezvényeink meghívóit.

 

Eseménynaptár:

 

A 2008. évben az MKE Műszaki Könyvtáros Szekció által szervezett és megvalósult programok, illetve az MKE által szervezett programok, melyeken a szekció is részt vett közreműködőként:

 

Megvalósult:

 

·               Január 30. Délvidéki Lexikon bemutatása (OSZK)

·               Január 31. "Új épület, új szolgáltatások..." Látogatás a Budapesti Corvinus Egyetemi Központi Könyvtárába a Bibliográfiai Szekcióval közösen rendezve

·               Április 10. MKE Küldöttközgyűlés

·               Április 24-27. A Könyvfesztiválon külön programot nem szerveztünk, egyénileg voltunk jelen

·               Május 15. Kiállítás látogatás és beszélgetés nyugdíjas tagjainkkal (OSZK)

·               Május 22-25. Délvidéki tanulmányút

·               Június 11. Műhelybeszélgetések 5. Magyar Posta Központi Könyvtár

·               Július 24-26. Vándorgyűlés – Szekcióprogram (Szombathely)

·               Október 14-19. Szakmai út Erdélybe

·               November 13. Beszélgetés a könyvtárosképzésről (OSZK)

·               November 20. Műhelybeszélgetések 6. (OGYK)

·               November 27. Magyar Tudomány Napja szakmai nap a ZMNE-vel közösen rendezve

·               December 11. Luca Nap

·               Április 18-23. Publika Magyar Könyvtári Kör által szervezett erdélyi tanulmányút

·               BME-OMIKK rendezvények (május 19., november 20.)

·               MKE Versenyképesség versenyképes könyvtár RoadShow-ján a gödöllői és az országházi programon vettünk részt

·               Idén is részt vettünk az Informatio Medicata-n (szeptember 25-26.)

 

Nem valósult meg:

·               Pályázati kiírás a „Könyvtár 2.0 alkalmazások” címmel. Lemondtunk róla, mert olyan sok könyvtár 2.0 témájú rendezvény, tanfolyam volt az idén, hogy már nem tűnt volna fel egy újabb verseny.

·               Pécsi Műszaki Főiskola Könyvtárának meglátogatása érdeklődés hiánya miatt elmaradt

 

A programokról a beszámolók megjelentek a Hírlevelekben.

 

Rendezvényeinkkel igyekeztük megszólítani tagságunkat. Voltak olyan programjaink, ahol egy-egy speciális csoportot céloztunk meg, pl. a Műhelybeszélgetések a Vállalati Könyvtárakról, vagy a nyugdíjas tagjainknak szervezett kiállítás vezetéssel, utána beszélgetés.

A határontúli magyar könyvtárak és könyvtárosok munkájának, gondjainak a megismerését szolgálták a tanulmányutak.

A tagság szakmai fejlődéséhez, képzéséhez igyekeztünk hozzájárulni, pl. a hagyományos MKE Vándorgyűlés Műszaki Szekcióülésével, az Informatio Medicatan való aktív megjelenésünkkel.

 

Gazdálkodás:

 

 

OTP folyószámla

Házipénztár

Összesen

Nyitó pénzeszközök 2008. 01. 01.

899 258

125 780

1 025 038

Bevételek 2008-as évben

1 615 126

819 777

2 434 903

Bevételek összesen

2 514 384

945 557

3 459 941

Kiadások

1 871 453

855 359

2 726 812

Egyenleg 2008. december 31.

642 931

90 198

733 129

 

 

 

 

Naplófőkönyv saját bevétel 2008-as évre

 

 

836 166

Összes tagdíj befizetés 2008-as évre

 

969 300

 

Saját bevétel egyéni tagdíj

 

566 800

 

Saját bevétel testületi tagdíj

 

266 000

 

MKE-nek tagdíj-hányad

 

136 500

 

2007-ről utalás

 

1 000

 

Bankkamat

 

2 366

 

 

 

 

836 166

MKE MKSZ egyszerűsített mérlege 2008. év

 

Bevételek

Kiadások

Nyitó pénzeszközök 2008.01.01.

1 025 038

 

Tagdíjbefizetések

969 300

 

Tagdíjhányad utalás

 

136 500

Személyi költségek, megbízási díj SZJA, EHO

38 097

355 960

Ügyviteli költségek

 

309 255

Készpénzfelvétel, folyószámlamozgás

600 000

600 000

Rendezvények szervezése, támogatása, visszafiz.

4 000

214 924

Tanulmányutak, kiadások, befizetések, visszafiz.

821 140

1 009 421

Támogatás, hozzájárulás

 

46 500

Bankkamat, költség

2 366

54 252

Összesen

3 459 941

2 726 812

Egyenleg 

 

733 129

 

3 459 941

3 459 941

A Szekció 2009. évi rendezvényterve:

 

Január -          Erdélyi szakmai tanulmányút vetített, képes élménybeszámolója (január 15.)

 

Február-          Szakmai nap a Budapesti Műszaki Főiskola könyvtárában (február 9.)

 

Március-          Hogyan illik viselkedni egy könyvtárosnak a könyvtárban? –  Illemtan és 21.

                        századi viselkedésminták

 

Tagságunknak (nyugdíjasainknak) az OSZK Biblia kiállításának megtekintése vezetéssel és beszélgetés (március 20.)

 

Április  -          Könyvfesztivál, egy napos kirándulás vidékre 

 

Május -          Vállalati könyvtárosok műhelybeszélgetése – Könyvtári kiadványok témában

                       

100 éves a Műegyetem központi és könyvtárépülete. Könyvtár - Építészet –Könyvtárépítészet. BME-OMIKK szakmai nap (május 19.)

 

                        Tanulmányút Kárpátaljára, Berek vidékre

 

Június   -          Műszaki/intézményi könyvtárak helyzete – országos konferencia

 

Július    -          Vándorgyűlés (július 9-11.), Debrecen, szekcióprogram

 

Szeptember-    Orvos/egészségügyi könyvtáraknak szóló program, Informatio Medicata (szeptember 16-18.)

 

                        A Műszaki Könyvtáros Szekció történetéről megjelenő CD-ROM bemutatása

 

Október           Könyvtárosképzéssel kapcsolatos beszélgetés folytatása

 

                        Rövidebb tanulmányút

 

November –    Műhelybeszélgetések

 

                        Tudomány Napja konferencia (BME-OMIK, ZMNE)

 

December –     Luca nap és beszámoló taggyűlés

 

 

 

Budapest, 2009-01-22.

 

 

Kovács Beatrix

MKE MKSZ titkár