MKE küldöttközgyűlés

Március 11-én került sor az OSZKdísztermében az MKE küldöttközgyűlésére, melyen a küldöttek több mint 90%-a megjelent. Az elnökség, a tanács és az EB beszámolójának megvitatása és elfogadása után kitüntetések átadására került sor. MKE Emlékérem kitüntetést kapott Jáki Éva, az egyesület titkára és Magyari Béláné, a Szabolcs-Szatmár-Beregmegyei szervezet tagja. A választási bizottság elnöke, Hegyközi Ilona elmondta, hogy előzetesen sem az elnöki, sem a főtitkári posztra nem vállalkozott senki, illetve visszalépett valaki a javasoltak közül, ezért helyszíni jelölésre kerül sor az elnök személyében, a főtitkár választása és a közhasznúsági jelentés a májusi küldöttközgyűlésen lesz esedékes. Javasolta még, hogy a Könyvtáros Egyesületek Nemzetközi Szövetsége mintájára 2 éves ciklusok legyenek, hátha akkor hatékonyabb szervezeti működést lehet kialakítani.
Ambrus Zoltán az MKE elnöke Bakos Klárát, a Műszaki Szekció titkárát javasolta elnöknek, melyet a jelenlévők megszavaztak. A szavazásra két fordulóban került sor, először az elnök,az EB elnök és az elnökség került megválasztásra, majd az EB tagjait választottuk meg. Így az MKE elnöke Bakos Klára (aki egyúttal leköszön az MKSZ titkárságáról, helyette a vezetőségegy másik tagja vállalhatja ezt a megbízatást, vagy szavazni kell róla), MKE elnökségi tagok: Bartos Éva, Bényei Miklós, Biczák Péter, Haraszti Pálné, Mader Béla, Teveli Judit, Varga Róbert, póttagok: Barátné Hajdú Ágnes, Dán Krisztina. Az EB elnöke Ambrus Zoltán, tagjai Czupi Gyula, Kiss Gábor, Murányi Lajos. A szavazatok számlálásával egyidőben szakmai előadások hangzottak el. Skaliczki Judit, NKÖM - A könyvtári terület stratégiai céljai 2003-2007 között és az MKE címmel, ZentaiPéter László, MKKE - A könyvkiadás helyzetéről, az Egyesülés terveiről tartott előadást. (Bővebbenmindezekről a könyvtári sajtóban.)

(Forrás: MKE Műszaki Könyvtáros Szekció, Híradó, 2003. március)