MKE MŰSZAKI SZEKCIÓ

Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Műszaki Könyvtáros Szekció
A műszaki, természettudományi és orvosi könyvtárosok szervezete
Adószám: 18054509-1-42 OTP 11708001-20102568
Levelezési cím: 1149 Budapest, Pillangó park 16/d V.29. Telefon: 364-1059
Elnök: Nagy Zoltán. Tel./fax: 224-3800 E-mail: znagy@oszk.hu


Hírlevél | Rendezvények | Beszámolók | Eseménynaptár 1970-2003.
SZERVEZET -- Célja | Tagjai | Kapcsolatok | Tagdíj
TEVÉKENYSÉG -- Feladat -- Tagság -- Vezetőség -- Gazdálkodás -- Rendezvények -- Együttműködés -- Képzés -- Tájékoztatás -- 2007 -- 2005 -- 2004 -- 2003

 


HÍRLEVÉL ("Híradó")


RENDEZVÉNYEK


BESZÁMOLÓK

 

Eseménynaptár 1970-2003.


Kedves kollégák! Kedves Műszaki Szekció tagok!

Az MKE Műszaki Szekció 2006. február 23-án tartott taggyűlésén döntött a szekcióban 2006-ban érvényes tagdíjakról.

A tagdíjat átutalással a Szekció számlaszámára (OTP 11708001-20102568) vagy az év első Híradójához mellékelt csekken fizessék be. A tagdíj fizetésének ügyében fordulhatnak Fenyves Mártához a 1149 Budapest, Pillangó park 16/d V.29. címen, vagy a 364-1059 telefonszámon.

Kérjük, hogy a jelentkezéshez mellékelt tagnyilvántartó lapokat feltétlen küldjék vissza Fenyves Mártának!


A szervezetről

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Műszaki Könyvtáros Szekció a műszaki, természettudományi és orvosi könyvtárosok szakterületi szervezeteként 1970. december 18-án alakult. Olyan szakmai civil szerveződés, mely elhatárolja magát a politikai pártok tevékenységétől, azok támogatásától, a politikai állásfoglalástól.

A szervezet célja

A Szekció általános célja és feladatai megfelelnek az Egyesület alapszabálya 2.§./2/ bekezdésében foglaltaknak. E célok megvalósítása érdekében a Szekció a műszaki, orvosi és természettudományi könyvtárakban, szakirodalmi tájékoztatási intézményekben dolgozó könyvtárosok, szakirodalmi tájékoztatást végzők számára biztosítja:

A szervezet tagjai

A Műszaki Könyvtáros Szekció , az ún. speciális könyvtárak, szakkönyvtárak, tudományos könyvtárak, illetve könyvtárakban dolgozó könyvtárosok szakma- és gazdaságpolitikai érdekeit képviseli. Tagjaink képzett szakemberek, akik országos intézményekben, a felsőoktatásban, a műszaki-termelési területeken, kórházakban és egészségügyi intézményekben, különféle gazdálkodó szervezetek könyvtáraiban, információs központjaiban fejtik ki szakmai tevékenységüket szerte az országban, illetve ilyen intézmények nyugdíjasai.

A szekció helye a társadalomban

Kapcsolatok

A Szekció kapcsolata, elsősorban tagjaink által képviselve, továbbra is szoros a műszaki-tudományos élettel, az országos intézményekkel, az ipar különféle ágazataival, és kisebb mértékben a vállalkozások jelenlegi körével. Fontos számunkra minden bennünket érintő nemzeti (pl. Nemzeti Digitális Archívum), vagy szakterületi stratégia terve: felsőoktatási, iparfejlesztési stb., valamint a hazai könyvtárügy fejlesztési terve, és fontos számunkra részvételünk, közvetve és közvetlenül a gazdasági, a műszaki-tudományos életben, valamint a különféle, így a könyvtári stratégiák, a kutatási-fejlesztési irányok kidolgozásában és megvalósításukban. Ez jelenti tevékenységünk, hasznosíthatóságunk, "civil" szerveződésünk működési területét, a jól képzett szakemberek egy csoportjának elkötelezett, felelősségteljes munkálkodását, a "köz, a közjó" érdekében. Rendezvényeinken, szakmai programjainkon keresztül, Híradónkban és a könyvtári sajtóban adunk hangot véleményünknek, számolunk be tevékenységünkről.


A szekció feladata, tevékenysége

A szekció az elmúlt években folytatta szakmai tájékoztatási tevékenységét a hazai és a nemzetközi könyvtárfejlesztési kérdések tárgyában, különösen a könyvtári dokumentumok digitalizálása, illetve a digitális könyvtárak, valamint a különböző típusú könyvtárak együttműködése területén.

Nőtt a könyvtári szolgáltatásokhoz kapcsolódó cégbemutatók száma, mely az utóbbi 2 évben döntően a könyvesztiváli rendezvényeken érvényesült, illetve erősödött a kapcsolattartás vállalati testületi tagjainkkal, akik tagdíjtámogatásaikkal jelentősen hozzájárulnak éves működési költségeinkhez, a Híradó megjelentetéséhez.

Évente két alkalommal külföldi szakmai tanulmányutakat szervezünk, ahol egy út közösségében találkozik a szakma és ismerkedik meg más országok könyvtári, tájékoztatási gyakorlatával. Igen népszerűek ezek a szakmai utak (orvosi illetve tudományos-szakkönyvtári terület), melyek fél- vagy egy napos konferenciát is magukba foglalnak, többnyire regionális kihatással. Ezek az utak jól szolgálták és szolgálják könyvtárakban dolgozó munkatársak szakmai-erkölcsi önértékelésének helyes és egyben "európai" szemléletű kialakítását, valamint a különféle országok könyvtári munkájának megismerését, segítését. E mellett a külföldi konferenciákra, tanfolyamokra utazók száma is emelkedik, a szekció lehetőségei szerint támogatja a részvételt.

Jelenlétünk a szakmai kulturális eseményeken, találkozókon, információs, elektronikus és egyéb könyvtári rendezvényeken, szakmai programok elindításában folyamatos. Így a Budapesti Tavaszi Könyvfesztiválokon, vándorgyűléseken, NETWORK Shop-on, nemzetközi konferenciákon, tudományos tanácskozásokon stb.

Taglétszám

A szervezet taglétszáma 166 fő 2007 végén.

Vezetőség

A szekciót négyévenként választott, hét tagú vezetőség irányítja, élén az elnökkel és a titkárral, tevékenységüket háromtagú ellenőrző bizottság, illetve a póttagok segítik.

Elnök: Nagy Zoltán  

znagy@oszk.hu

Titkár: Kovács Beatrix   kovacs.beatrix@eski.hu
Vezetőségi tagok: Balogh Margit Balogh.Margit@peto.hu
  Fazekas Andrea a.fazekas@richter.hu
 

Fenyves Márta

Tel.: 364-1059
  Koltay Tibor, dr. koltay.tibor@abk.szie.hu
  Pastyik Endre hirlapf4@oszk.hu
Póttagok: Emmertné Szerőczei Dóra demmert@omikk.bme.hu
  Zsigáné Kórody Judit korody.judit@telekom.hu
Tanácsi képviselő: Dettai Eleonóra dettai.eleonora@lib.bmf.hu

Az Ellenőrző Bizottság

   
Elnöke: Rettich Béla bela.rettich@office.ksh.hu
  Földi Erika

foldi@nhh.hu

  Teveli Judit

teveli@t-online.hu

  Dettai Eleonóra (póttag)

dettai.eleonora@lib.bmf.hu

Gazdálkodás

Szervezetünk tagdíjakból, támogatóktól kapott, illetve pályázatokon nyert támogatásokból fedezi működési költségeit, valósítja meg szakmai programját.

A pénzügyi-gazdasági feladatokat, a tagnyilvántartás vezetését a gazdasági felelős látja el az elnök és a titkár irányításával, az ellenőrző bizottság felügyeletével.

A szervezet, mint gazdálkodó egység, mint önálló jogi személy, nyilvántartás és olyan gazdálkodási rend vezetésére köteles, mely megköveteli a szigorú számbavételt. Adataink minden évben nyilvánosságra kerülnek.

A szekción belül működik az Orvosi könyvtáros csoport , vezetője tagja szekció vezetőségének.

Egy vezetőségi tag az egyesület tanácsában képviseli a szekciót.

Rendezvények

Évente 8-10, gyakran különböző könyvtárakban és intézményekben tartott, bemutatókkal egybekötött szakmai rendezvényünk van, mindig az aktuális témákat és kérdéseket figyelembe véve. A bemutatók témája: egyes könyvtárak szolgáltatásai, könyvkiadók és forgalmazók, kiadványterjesztők, elektronikus szolgáltatások forgalmazóinak cég- és termékbemutatója, illetve az információs tevékenységhez, könyvtári működéshez kapcsolódó egyéb termékek és szolgáltatások ismertetése. Az előadásainkon ismert szakemberek, tudósok, tudományos munkatársak foglalkoznak könyvtári, szakmai, közéleti kérdésekkel, feladatokkal - pl. Az Országos Dokumentum-ellátó Rendszer (ODR) és fejlesztései . A közös katalogizálás szakmai követelményei. Együttm űködés a szakkönyvtári, elektronikus tájékoztató szolgáltatásokban. Dokumentumtermel ő könyvtár. A digitális közvagyon és a könyvtárak szerepe a Magyar Információs Társadalom Stratégia megvalósításában. A könyvtárügy telematikai stratégiája. Olvasáskultúra - könyvpolitika.

Az MKE 35. vándorgyűlése dokumentumaiban rögzítendő irányelvekhez az alábbi ajánlást tettük az általunk szervezett rendezvényen:

A nemzeti kulturális kincs - örökségünk - digitalizálását országos programokban, régiós központokban, helyi értékeketőrző intézményekben - egységes tartalmi, technikai ajánlások és a szerzői jogok figyelembevételével kell folytatni.

Együttműködés

Rendszeresen együttműködünk más könyvtári illetve kulturális szervezetekkel, közös rendezvényeket, kirándulásokat szervezünk. Folyamatos a kapcsolattartás bel- és külföldi könyvtárakkal, kollégákkal is. (Kül- és belföldi szakmai kirándulások évente, könyvfesztivál, vándorgyűlés.)

Képzés, továbbképzés

Kezdeményezzük tanfolyamok tartását, tagjaink részvételi díjához hozzájárulunk. Előadássorozatunk volt a könyvtári menedzsmentről, majd a szervezett és elismert könyvtáros szakmai továbbképzés formáiról, tartalmi kérdéseiről tartottunk beszélgetéseket, illetve keressük az együttműködési lehetőségeket tanfolyami képzésekben. Híradónkban közzétesszük a meghirdetett szakmai továbbképzési tanfolyamokat. Folytatjuk könyvtári akadémiánkat az információs társadalom, a változó könyvtári szolgáltatások, az EU-integráció és a NATO-csatlakozás jegyében.

Tájékoztatás

Évente 4-6 alkalommal, 4-8 oldalas, A/5-ös formátumú Híradót jelentetünk meg. Ebben programjaink és a szakma, az Egyesület, a társszervezetek hírei szerepelnek ; bemutatkoznak szakterületi könyvtáraink. Rendszeresen segítjük a könyvtárosok elhelyezkedését, kapcsolatot tartunk az intézményvezetőkkel állásajánlat-ügyekben. Megjelenünk az MKE honlapján http://www.mke.oszk.hu/, valamint levelezőlistát működtetünk MUSZKON@LISTSERV.IIF.HU címen.


Utolsó módosítás dátuma: 2010. november 29.