Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Veszprém Megyei Szervezete

8200 Veszprém, Komakút tér 3. Tel: 88/560-610/126


Tudósítás az MKE Veszprém Megyei Szervezete
2005. tavaszán rendezett továbbképzés-sorozatáról

Fényképek

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Veszprém Megyei Szervezete a Nemzeti Kulturális Alapprogram Könyvtári Kollégiumától 500 000,-Ft nyert a háromszor egy napos továbbképzés-sorozat megrendezésére Veszprém megye kistelepülésen dolgozó könyvtárosainak, a

"Kistelepülések információ-és könyvtári ellátásának lehetőségei az
informatika és a térségi társulások segítségével." címmel.


Egyesületünk célja, hogy könyvtárosok az új szakmai ismereteken túl megismerjék más könyvtárak munkáját, problémáját, terveit. Ennek érdekében, az egymással tematikailag összefüggő három továbbképzést minden alkalommal más-más településen tartottuk. 2005. március 30-án a zirci Városi Könyvtár és Művelődési Ház, április 27-én a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár, május 24-én pedig Révfülöp Nagyközség Könyvtára adott helyet a szakmai napnak.


1. 2005. március 30. Zirc, Városi Könyvtár és Művelődési Ház

A továbbképzés első helyszínén Holl András, Zirc alpolgármester köszöntő szavai után Nagy Károlyné, az intézmény akkori igazgatója mutatta be a nemrég összevont "ház" munkáját, szólt az integráció, a szűk költségvetés nehézségeiről, jövőbeni terveikről.

Dr. Szalay András, az Információs Társadalom Kht. Közép-Dunántúli Regionális Iroda vezetője ismertette az eMagyarország Programot és Portált, szólt az eMagyarország pontok kiépítésének Veszprém megyei tapasztalatairól, a Közháló fejlesztéséről, az IHM további informatikai fejlesztési terveiről. http://www.itkht.hu/

A zirci könyvtár informatikai helyzetéről, az ott elhelyezett eMagyarország pont feladatairól, használatának tapasztalatairól beszélt Benczikné Tóth Magdolna, az intézmény munkatársa, ma már igazgatója.

A délutáni programban a "hagyományos" dokumentumoké volt a főszerep, hiszen a Ciszterci rend központi gyűjteményében, a Reguly Antal Műemlékkönyvtárban megcsodálhattuk Urbán Gusztávné, a könyvtár vezetőjének kalauzolásával például elődeink míves gondossággal elkészített, 15. századból való ősnyomtatványait, amiből 70 kötet található a 65.000 darabból álló gyűjteményben. (http://www.zirc.hu/kultura-muemlekiertekek.html)


2. 2005. április 27. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár

A második szakmai napot Dr. Skaliczki Judit, a NKÖM Könyvtári Főosztályának vezetője kezdte "A kistelepülési könyvtári ellátás tervezett reformja" című előadásával. A számtalan kérdés és a hozzászólás is mutatta, hogy napjaink aktuális szakmai problémájáról van szó.

A pápai Jókai Mór Városi Könyvtár munkáját és honlapját (http://jmvk.compunet.hu) Dr. Hermann István, a könyvtár igazgatója mutatta be. A délelőtti programot Luttenberger Anita könyvtáros zárta "A pápai Jókai Mór Városi könyvtár feladatai, lehetőségei a kistérségi önkormányzatok, kisvállalkozások pályázati tevékenységének segítésében" című előadásával, amelynek keretében képet kaphattunk a Pályázati Kapu honlap használatának tapasztalatairól is.

A délután itt is a helyi értékek megismerésével telt el, hiszen meglátogattuk a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményét, (http://www.extra.hu/gyujtemenyek), amelyet Köntös László igazgató mutatott be a könyvtárosoknak. A szakmai ismertető után megtekinthettük az egyetlen "református" (egyiptomi) múmiát, amelyet a pápai kollégium egy régi tanítványától kapott ajándékba. A Kékfestő Múzeum kiállításának megtekintése ráadása volt a programnak, amely egy különleges szakmába engedett bepillantást. (http://pmh.compunet.hu)


3. 2005. május 24. Révfülöp, Nagyközségi Könyvtár

Továbbképzésünk harmadik helyszínéül egy községet választottunk, hiszen, központi témánk róluk, a kistelepülések ellátásáról szólt. Dr. Mihovics István polgármester a település, Mezriczky Anna a könyvtára életével, munkájával, terveivel ismertetett meg bennünket. (http://www.revfulop.hu/start.html)

A délelőtt további részében "A kistelepülések könyvtári ellátásának korszerűsítési lehetőségeiről, a Könyvtár-ellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) működéséről" Ramháb Mária, a kecskeméti Katona József Megyei Könyvtár igazgatója tartott előadást.

A várpalotai többcélú kistérségi társuláson belüli könyvtári feladatokról és lehetőségekről, ezek gyakorlati megvalósításának nehézségeiről számolt be a kollégáknak a várpalotai Krúdy Gyula Városi Könyvtár igazgatója, Szajp Istvánné.

A közös ebéd után a Honismereti Gyűjtemény "Helyünk a világban" című, Keresztury Dezső könyveiből és könyvpublikációiból készült időszaki kiállítás megtekintése a magyar irodalom e tájhoz kötődő írójának munkásságába engedett bepillantást. A legkitartóbb kollégák jutalmul a délután hátralévő részében megcsodálhatták a Fülöp-hegyről a "világ egyik legszebb táját, ahol a vulkáni kúpok csodás sokasága találkozik a széles víztükörrel" (Cholnoky Jenő).

A megye városi és községi könyvtáraiból minden alkalommal 45-50 fő vett részt a továbbképzéseken. Reméljük, hogy az elmélet ismereteken kívül sikerült a mindennapi munkájukhoz, és az előttük álló további feladatokhoz is gyakorlati segítséget adnunk az előadások révén. Úgy gondoljuk, hogy a különböző könyvtárak megismerése szintén hasznos tapasztalatokkal gazdagította a kollégák ismereteit.


Pardiné Mórocz Magdolna
titkár