Magyar Könyvtárosok Egyesülete Veszprém Megyei Szervezete

8200 Veszprém, Komakút tér 3.

Tel: 88/560-610/126 E-mail: pardinem@ekmk.hu

Beszámoló a 2005-ös esztendőről

Egyesületünk sikeres, programokkal teli, mondhatni „gazdag” esztendőt tudhat maga mögött. A több évi szerényebb munka után, 2004-ben újra felélénkült az egyesületi élet, ami talán megközelíti a Balogh Ferencné, Marika titkársága, majd elnöksége alatt folytatott, továbbképzésekkel, szakmai utakkal, programokkal teli munkát. A tagság, a vezetőség, a kollégák jó ötleteinek és segítségének köszönhetően 2005-ben folytatódott az előző évben megkezdett tartalmas szakmai programsorozat. Gondolom ennek köszönhető, hogy a tagságunk létszáma megduplázódott 2004-hez képest.

88 fő fizetett tagdíjat, s lett így az országos egyesület, és az MKE Veszprém Megyei Szervezetének tagja. (Ez a létszám 2004-ben: 40 fő volt.) Tagságuk igazolására mindenki új formájú igazolványt vehetett kézbe.

Tagjaink különböző területen dolgoznak: vannak köztünk városi-községi-, honvédségi-, iskolai-és szak-könyvtárosok, aktívak és nyugdíjasok is. Tagjaink Ajkáról 2, Badacsonytomajról 2, Balatonalmádiból 4, Balatonfüredről 8, Devecserből 10, Pápáról 6, Sümegről 2, Tapolcáról 10, Várpalotáról 4, Veszprémből 29, Zircről 4 tagunk van. Az egyszemélyes könyvtárakat Balatonfűzfő, Alsóörs, Balatonkenese, Csabrendek, Litér, Noszlop és Tihany könyvtárosa képviseli.

A 2005-ös esztendőt egy örömteli eseménnyel nyitottuk. A Kultúra Napja alkalmából Kovács Emil, megyei szervezetünk elnöke közel 40 éves eredményes könyvtári munkájának elismeréseként a kulturális minisztertől a „Bibliotéka Emlékérem” díjat vehetett át, amelyhez utólag is gratulálunk.

Mélyen megrázta a megye könyvtáros társadalmát, hogy 2005. március 26-án meghalt Halász Béla, a megyei könyvtár nyugalmazott igazgatója, aki sok éven át egyesületünknek is tagja volt.

Programjaink összeállítása során arra törekedtünk, hogy minél több könyvtárat, könyvtárost bevonjunk munkánkba, s az aktuális szakmai témát feldolgozó előadásokon túl a kollégák megismerkedhessenek minél több megyebeli, s határainkon túli könyvtárral, a helyi kulturális és természeti értékekkel.

Programjaink az év során

q       Január 12. Vezetőségi ülés. Veszprém, EKMK

q       Február 2. A Magyar Távirati Iroda (MTI) bemutatkozása (Veszprém, EKMK)

q       Március 30. Zirc, Városi Könyvtár és Művelődési Ház: Az eMagyarország pontok kiépítése Veszprém megyében. Az eMagyarország honlap bemutatása. Az IHM további informatikai fejlesztései kistelepülések számára. Előadó: Dr. Szalay András, az Információs Társadalom Kht. Közép-Dunántúli Regionális Iroda vezetője. A zirci városi könyvtár, mint eMagyarország pont feladatai, céljai, tapasztalatai. Előadó: Benczikné Tóth Magdolna: a zirci városi könyvtár munkatársa. A Nagy Károlyné a városi könyvtár igazgatója: A városi könyvtár munkájának bemutatása. Ellátogattunk a Reguly Antal Műemlékkönyvtárba (http://www.zirc.hu/kultura-muemlekiertekek.html), melyet Urbán Gusztávné, a könyvtár vezetője és munkatársa mutatott be. Megtekintettük a felújított gyönyörű barokk apátsági templomot és a Galériában Simon M. Veronika festőművész tárlatát.

q       Április 15-16. (péntek-szombat) Szakmai tanulmányúton voltunk Szlovéniában: Lendva (http://www.knjiznica-lendava.si/hu/oddelki.php) és Muraszombat (http://sikms.ms.sik.si/INDEXHU.HTML) könyvtári és kulturális életébe nyertünk bepillantást, s megtekinthettünk egy korszerű bibliobuszt is. Erről az utunkról részletes beszámoló olvasható a Könyvtári Levelező/Lap 2005. szeptemberi számában, és a muraszombati könyvtár honlapján is. (http://sikms.ms.sik.si/PardineMMagdolna.htm)

q       Április 27. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár: „A kistelepülési  könyvtári ellátás tervezett reformja.” Előadó: Dr. Skaliczki Judit, a NKÖM Könyvtári Főosztályának főosztályvezetője. A pápai Jókai Mór Városi Könyvtár honlapja (http://jmvk.compunet.hu) Előadó: Dr. Hermann István, a könyvtár igazgatója. A pápai Jókai Mór Városi Könyvtár feladatai, lehetőségei a kistérségi önkormányzatok, kisvállalkozások pályázati tevékenységének segítésében. A Pályázati Kapu használatának tapasztalatai. Előadó: Luttenberger Anita könyvtáros. A Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményét Köntös László igazgató mutatta be.(www.extra.hu/gyujtemenyek). A Kékfestő Múzeum anyagával ismerkedhettünk meg a program zárásaként. (http://pmh.compunet.hu)

q       Május 11. Veszprém: „Könyvtáros etikai kódex” regionális fórum. (Országos sorozat része) Előadók: Papp István, Dr. Hangodi Ágnes, Biczák Péter.

q       Május 24. Révfülöp Nagyközségi Könyvtár: Révfülöp Nagyközség Könyvtárának története, lehetőségei. (http://www.revfulop.hu/start.html) Előadó: Mezriczky Anna könyvtáros. A kistelepülések könyvtári ellátásának korszerűsítési lehetőségei. A Könyvtár-ellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) eddigi eredményei, tapasztalatai. Előadó: Ramháb Mária a kecskeméti Katona József Megyei Könyvtár igazgatója. Többcélú kistérségi társulás a várpalotai kistérségben. Előadó: Szajp Istvánné a várpalotai Krúdy Gyula Városi Könyvtár igazgatója. A Révfülöpi Honismereti Gyűjteményben „Helyünk a világban” című, Keresztury Dezső könyveiből és könyvpublikációiból készült időszaki kiállítását tekinthettük meg Miklós Tamás kalauzolásával, majd megcsodáltuk a balatoni panorámát a Millenniumi kilátóból.

q       Július 13-14-15. Részt vettünk az MKE Helyismereti Szekció Veszprémben és Balatonfüreden rendezett országos konferenciájának megszervezésében, munkájában, anyagilag támogattuk pályázat segítségével a határon túli magyar könyvtárosok részvételét.

q       Október 7-9. Lengyelországban, Krakkóban jártunk szakmai tanulmányúton, ahol a történelmi nevezetességeken túl a Jagelló Egyetem könyvtárában felbecsülhetetlen értékű, részben magyar vonatkozású könyvritkaságokat, ősnyomtatványokat láthattunk, „olvashattunk”. Wieliczka, Zakopane nevezetességeivel, szépségeivel is megismerkedhettük utunk során

q       Október 19. A könyvtáros szakma folyóiratainak bemutatkozására került sor a VMKK Március 15. úti Klubkönyvtárban. (Könyv Könyvtár Könyvtáros; Könyvtári Levelező/Lap, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, Iskolakönyvtáros) Moderátor Balogh Ferencné volt.

q       November 9. Veszprémben, a megyei könyvtárban a 175 éve született Szinnyei József bibliográfus, könyvtáros, irodalomtörténész emlékének szenteltük ezt a napot. Előadóink voltak: Dr. Szabó Sándor, nyugalmazott főiskolai docens, ELTE: „Írók és hősök az Aranyember városában (Szinnyei József élete és munkássága); Sörény Edina, könyvtárvezető, Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet Orvosi Könyvtára: Szinnyei József: ”Magyar írók élete és munkái” az Interneten; Zsok Gizella igazgató, Szinnyei József Könyvtár, Komárom (Szlovákia): Szinnyei József emlékezete Komáromban

Programjainkon minden alkalommal legalább 50-60 fő vett részt, természetesen nem csak egyesületi tagok. A szakmai tanulmányutakra tele busszal utaztunk, utasaink többsége egyesületi tag volt, akik kedvezményt kaptak.

 

Részt vettünk konferenciákon, szakmai napokon:

q       2005. január 31. EU-s pályázatok és nemzetközi együttműködés. Könyvtárosok pályázati lehetőségei. Budapest: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Könyvtárában.

q       Július 21-23. Gödöllőn, az MKE Vándorgyűlésén 13 fő vett részt

q       Szeptember 15. Budapest Nemzetvédelmi Egyetem Központi Könyvtárában: „Korszerű szolgáltatások, eredményes együttműködés Egy rendszer lehetőségei az információellátás, a vidékfejlesztés, a tudásmenedzsment terén” címmel országos konferencián

q       az MKE PR munkabizottságának megbeszélésein, az MKE Tanácsának ülésein, a Küldöttközgyűlésen.

q       2005. november 25-én „A KÖNYVTÁRAK ÉS A KÖNYVTÁROSOK JÖVŐJE” ünnepi konferencián az MKE 70 éves évfordulója alkalmából Budapesten, az Országgyűlés Kongresszusi termében.

Nyertes pályázataink:

q       NKA pályázatán 500 000,-Ft nyertünk a háromszor egy napos továbbképzés-sorozat megrendezésére Veszprém megye kistelepülésen dolgozó könyvtárosainak, a Kistelepülések információ-és könyvtári ellátásának lehetőségei az informatika és a térségi társulások segítségével.” címmel.

q       (NCA) Pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Civil Alapprogramhoz (NCA) Határon túli magyar szervezetekkel való együttműködés erősítése, közös programok támogatása” céllal, amelyen 195 000,-Ft-ot nyertünk. A Helyismereti Könyvtárosok XII. Országos Tanácskozásán résztvevő 13 határon túli magyar könyvtáros részvételét támogattuk ebből az összegből. Számukra ingyenes volt a szállás, étkezés; és a konferencia részvételi alapdíját is átvállalta az egyesület.

Támogatást kaptunk:

q       A Helyismereti Könyvtárosok Szervezete 2005. július 13-15. között Veszprémben tartotta 12. Országos Konferenciáját. A tanácskozás költségeihez a Veszprém Megyei Önkormányzat         100 000,-Ft-ot adományozott az egyesületnek, melyből az étkezési költségekhez járultunk hozzá.

q       Farnadi Gyula képviselőtől 90 000,-Ft-ot kaptunk szakmai konferenciákon való részvételre.

q       A városi könyvtárak különböző összegekkel, összesen 127 000,-Ft-al támogatták az egyesület munkáját (Ajka, Sümeg, Balatonfüred, Devecser, Pápa, Zirc). A megyei könyvtár vezetősége messzemenőleg segítette az egyesület működését: postai költség, telefon, terem, gépkocsi biztosítása, számlázások, stb., amelyért ezúton is szeretnék köszönetet mondani.

q       Egyéni tagdíjakból 246 900,-Ft gyarapította az MKE Veszprém Megyei Szervezete kasszáját.

A befolyt összegekből a szlovéniai úthoz 41 tagnak 6100,-Ft, a krakkói tanulmányúthoz 22 főnek 3000,-Ft, a vándorgyűlés költségeihez 13 tagnak 4000,-Ft hozzájárulást fizetett fejenként megyei szervezetünk.

A fenti beszámoló és egyéb anyagok az egyesületünkről elolvashatók a Magyar Könyvtárosok Egyesülete honlapján is:

http://www.mke.oszk.hu/szervezet/ter_szekciok/veszprem/veszprem.html

Képek a szlovéniai szakmai útról a lendvai könyvtár honlapján:

http://www.knjiznica-lendava.si/hu/fotogalerija.php?akcija=album&album_id=31

Szeretettel várunk minden könyvtárost az

MKE Veszprém Megyei Szervezete tagjainak sorába!

Veszprém, 2006. január 18.

                           Kovács Emil                                                         Pardiné Mórocz Magdolna

                                 elnök                                                                                titkár