Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Veszprém Megyei Szervezete

Veszprém, Komakút tér. 3.

______________________________________________________________________

Beszámoló

az MKE Veszprém Megyei Szervezete

2008-ban végzett
tevékenységéről

Január 17. Az MKE megyei szervezete vezetőségi ülése.

Február 13-án A Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe, közkeletű nevén a börtönbe látogattunk el, ahol tájékoztatót hallgattunk meg a „benti életről, a fogvatartottak kulturálódási lehetőségeiről, s vezetéssel körbejártuk, megtekintettük az egész intézményt, ezen belül a börtönkönyvtárat is. Vidra Szabó Ferenc előadásából képet kaptunk az ország más börtönkönyvtárairól, s saját kutatási tapasztalatairól is. A börtönkoszt után délután a Közgazdasági Szakközépiskolában megtekintettük balatonfüredi helytörténész kollégánk, Elek Miklós „Magyar papírpénzek 1800-tól napjainkig” című kiállítását.

Február 18-19-én került sor a „Versenyképes ország – versenyképes könyvtárossal” országos projekt keretében, több helyszínen megrendezett roadshow győri programjára, amelyen több Veszprém megyei kolléga is részt vett.

Február 22-énBevezetés a minőségmenedzsmentbe” címmel pályázatot adtunk be az NKA-hoz 3-szor egy napos továbbképzésre, amely sajnos nem nyert.

Március 4. Pardiné Mórocz Magdolna titkár vett részt az MKE Kommunikációs Bizottságának munkaértekezletén.

Március 10-én Veszprémben, az EKMK Eötvös-napok rendezvénye keretében Balogh Ferencné ismertette jeles elődeink életrajzát, s Varga Bélával közösen emlékeztek a volt kollégákra. (Nagy Lászlóra, Páldy Róbertre, Könczöl Imrére, Gróf Ervinre, Jelencsik Sándorra és Onika Olgára).

Áprilisban 22; 24 és májusban május 6; 8-án 2-2 napos Internet-tanfolyamot szerveztünk tagjainknak többek között az eKözigazgatás témakörében. Összesen 24 fő vett részt a 8-8 órás ingyenes képzéseken.

Május 3-án; a balatonfüredi Jókai-napok keretében megrendezett Jókai–bableves főzőversenyen próbálhatták ki főzőtudományukat tagjaink. Az induló négy könyvtáros-csapatból (kb. 20 fő) a tapolcaiak megszerezték az aranyérmet! A nevezési díjat, 2x 2 ezer Ft-ot az egyesületünk állta.

Május 8-án részt vettünk a Versenyképes ország - versenyképes könyvtárossal programsorozat záró konferenciáján, a Parlamentben.

Május 16-20. között 57 utassal a fedélzeten Erdélyben tettünk öt napos szakmai körutat, több könyvtár, s irodalmi emlékhely felkeresésével. Fő úti célunk Sepsiszentgyörgy volt, amely Veszprém testvérvárosa. A veszprémi EKMK és a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár már több évtizede testvérkönyvtári kapcsolatot tart fenn egymással. Az ottani kollégák nagyon szívélyesen fogadtak bennünket, na meg pityókás tokánnyal, kürtőskaláccsal, s mézes pálinkával. A szakmai, baráti beszélgetéseken túl egy egész napos kirándulás megszervezésével is hozzájárultak ahhoz, hogy megismerjük munkájukat, szülőföldjüket. A szakmai utat a Veszprém Megyei Önkormányzat „Megyei Szülőföld Program 2008. pályázata is támogatta. 100 000-Ft-al.

Június 9-én újra találkozhattak a megye nyugdíjas könyvtárosai. Most Kertész Károly, a tapolcai városi könyvtár nyugalmazott igazgatója, volt elnökünk ajánlotta fel a találkozó helyszínének Szent György – hegyi birtokát, pincéjét. A jó hangulatú, kirándulással, s pincelátogatással nehezített napon, a jelenlévő városi könyvtárigazgatóktól, nyugdíjba vonulásuk alkalmából, itt búcsúzott el és dr. Praznovszky Mihály, a megyei, és Szajp Istvánné, a várpalotai városi könyvtár igazgatója. Megyén kívüli vendég is volt, Gerő Gyula, a 3 K egykori főszerkesztőjének személyében.

Június 16-án Veszprémben, a Dubniczay- palotában az előadásokkal a 100 éves Nyugatra emlékeztünk, majd a festészeté volt a főszerep. Szilágyi Judit irodalomtörténész a Petőfi Irodalmi Múzeum kiállítását, Sudár Annamária pedig az OSZK Nyugat-honlapját ismertette meg velünk. A nap nyitánya Felföldi Gábor által tolmácsolt nyugatos szerzők versei, zárása pedig dr. Herth Viktória tárlatvezetése volt.

Július 24-26. között, a Szombathelyen megrendezett 40. MKE vándorgyűlésen 21 fő, a győri helytörténeti konferencián pedig 1 fő vett részt, akiknek az egyesület állta a regisztrációs díj kifizetését.

Szeptember 18-21. között szlovéniai tanulmányúton voltunk, amelynek megszervezésében nagy segítségünkre volt Papp József, muraszombati könyvtáros kollégánk. Látogatást tettünk Ljubljanában a szlovén Nemzeti Könyvtárban, megtekintettük Ljubljana, Bohinj, a Bledi-tó, Celje, Lendva természeti és kulturális szépségeit, értékeit. Jártunk a Cilleiek várában és leróttuk kegyeletünket az ukanci I. Világháborús katonai temetőben. A szakmai úton 44 fő vett részt.

Október 13-án Tapolcán rendezett az Eötvös Károly Megyei Könyvtár az NKA támogatásával konferenciát Veszprém megye mozgókönyvtári ellátásáról. Megyei szervezetünk szervezéssel és 20 fő ebédköltségének kifizetésével járult hozzá a programhoz. A rendezvényen összesen 80 fő vett részt.

December 1-én évzáró vezetőségi ülést tartottunk.

Az MKE, fennállásának 75. évfordulójára egy jubileumi emlékkönyv kiadását tervezi. Szervezetünkből a Veszprém Megyei Szervezet történetét a kezdetektől Balogh Ferencné, Marika írja meg. Ő vett részt , mint tanácstag, Budapesten, a Tanácsüléseken is.

2008-ban a taglétszámunk: 89 fő+ 1 testületi tag (EKMK) volt, 14 fővel több, mint 2007-ben. 27%-uk nyugdíjas, a többiek aktív könyvtárosok.

Szomorú hírrel zártuk az évet, hiszen Takács Mária (Márta) tapolcai kolléganőnk 60 éves korában, 2008. december 16-án elhunyt. Emlékét kegyelettel megőrizzük.

A Magyar Könyvtárosok Egyesület honlapján (www.mke.oszk.hu) mindig közzétesszük aktuális programjainkat.

Az éves munkánkat az Eötvös Károly Megyei Könyvtár segítette postázással, a telefon költség átvállalásával, a titkár munkaidő-kedvezményével, egyes programok helyszínének biztosításával. A szakmai napok, továbbképzések helyszínein is mindig szívesen fogadtak bennünket, s messzemenően támogatták a programok megszervezését. Köszönjük a tagság és a többi könyvtáros nevében is!

2009. január 20.

Pardiné Mórocz Magdolna
titkár