MKE Veszprém Megyei Szervezet

 

Beszámoló a 2004-es esztendőről

Szervezetünk az év folyamán a 2002-ben megválasztott vezetőséggel dolgozott, változás nem történt. Közel 100 regisztrált tagunk van, akik közül sajnos a 2003-as évnél is kevesebben, 40 fő fizette be a tagdíjat: 30 fő aktív dolgozó, 10 fő nyugdíjas.

A 2004-es esztendő bővelkedett programokban, rendezvényekben.


Továbbképzéseink, programjaink az év folyamán:

Február 23. Várpalota, Krúdy Gyula Városi Könyvtárban:
"A hazai könyvtárak és könyvtárosok jövője az Európai Unióban"

A szakmai program az MKE Veszprém megyei Szervezete és a várpalotai Krúdy Gyula Városi Könyvtár közös rendezvénye volt, amelyhez nagyban hozzájárult a várpalotaiak sikere a Külügyminisztérium "Könyvtári pályázat"-án.

Március 31. Veszprém, Eötvös Károly Megyei Könyvtár: Az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete szakmai napja

A NKA 2003-as pályázatán 370 600,-Ft-ot nyertünk a Veszprém megyei kistelepülések könyvtárosai továbbképzésének megrendezésére, melynek témája a kisebb könyvtárak számítógépesítése, a könyvtárak szerepe, lehetőségei az internetes és digitális kultúra területén.

A háromszor egy napos továbbképzést az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Kisfaludy termében tartottuk.

1.nap: március 24.
Délelőtt Fejős László, a Könyvtári Intézet munkatársa tartott előadást a kisebb könyvtárak számítógépesítésének lehetőségeiről, az Internet hatásairól és az integrált könyvtári számítógépes szoftverekről.
Délután gyakorlati bemutató keretében három könyvtári számítógépes rendszerrel ismerkedhettek meg közelebbről a résztvevők: Cseh Németh György a GEORGE, Papp Nándor a NANLIB, Jurics Imre pedig az ISIS programról beszélt.

2. nap: április 28.
Első előadónk Drótos László az OSZK, a MEK főkönyvtárosa "Könyvtári információforrások, digitalizált dokumentumok az Interneten" címmel tartott nagysikerű előadást, melynek keretében könyvtári portálokat, a tájékoztatáshoz és a szakmai ismeretszerzéshez fontos projekteket, honlapokat mutatott be, pl.: Digitalizálási Program, MINERVA Project. Megismerkedhettünk a különböző hírforrásokkal, a könyvtári témában és tájékoztatásban az Interneten történő navigációt segítő honlapokkal, internetes tájékoztató szolgálattal, (LibInfo), a Webkat.hu magyar internetes katalógussal is. Részletesen szólt a MEK-ben folyó munkálatokról, s a rajta keresztül elérhető anyagokról. Előadását közzétette az Interneten, amelyet bárki tanulmányozhat: www.mek.oszk.hu/~mekdl/veszprem

Aznap délután Dr. Hermann István, a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár igazgatója és Kertész Károly, a tapolcai Városi Könyvtár és Múzeum nyugalmazott igazgatója tartott hasznos beszámolót könyvtáruk tapasztalatairól és módszereiről a digitalizált dokumentumok létrehozásában és szolgáltatásá-ban. A pápai könyvtár digitalizált anyagai részben az Interneten is elérhetőek az alábbi címen: http://jmvk.compunet.hu/

3. nap: 2004. május 26.
A harmadik alkalom délelőtti előadója Dávid Boglárka, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár munkatársa volt, aki az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) és a MOKKA adatbázis használatáról, a könyvtárközi kölcsönzésben ill. a közös katalogizálásban betöltött szerepükről és továbbfejlesztésük irányairól tájékoztatta a hallgatóságot. Elődásának első fele elméleti jellegű volt, míg a szünet után gyakorlati példákon mutatta be az ODR-hez kapcsolódás és a keresés lépéseit.
Délután az Eötvös Károly Megyei Könyvtár munkatársai mutatták be az intézményünk fejlesztésében készülő adatbázisokat. Maliszka Károlyné a NAPLÓ adatbázist, Szabóné Vörös Györgyi pedig
A Közép-dunántúli Regionális Helyismereti Tárat mutatta be. http://www.ekmk.hu/helyismeret/helyismeret.shtml

A megye városi és községi könyvtáraiból minden alkalommal 60-70 fő vett részt a továbbképzésen. Az elméleti tájékoztatón kívül a gyakorlatban is láthatták, tapasztalhatták az Internet és a digitalizálás előnyeit, hasznát.

Ez a rendezvénysorozat jó alkalom volt arra is, hogy a különböző településen dolgozó könyvtárosok megismerjék egymást, megosszák egymással gondjaikat, s kicseréljék tapasztalataikat.

Június 9. Balatonkenese
Györgydeákné Takács Hajnalka könyvtáros bemutatta "Európa legszebb", egy száz éves épületben található, községi könyvtárát, beszélt programjairól, terveiről. Az előre megrendelt gyönyörű napsütésben végigjárták a résztvevők a település nevezetességeit, megmászták a Soós-hegyet, megismerték a tátorjánt, s ellátogattak a tájházba is. A déli harapnivaló, s fagylaltozás után meghallgathatták Dr. Praznovszky Mihály élvezetes előadását "A Balaton az irodalomban" címmel.

Július 30. - augusztus 1. Részvétel az MKE vándorgyűlésén, Miskolcon

Október 7-10. Szakmai tanulmányút, kirándulás Prágába, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és az MKE Veszprém Megyei Szervezete közös szervezésében. A prágai Magyar Kulturális Intézet könyvtárosának segítségével látogatást tettünk többek között a Sztrahovi Kolostor gyönyörű műemléki könyvtárában; s a Szlovák Nemzeti Könyvtár, a Klementinum barokk könyvtártermében. A Megyei Önkormányzat 100 000,-Ft-al támogatta a programot.

November 24. Magyar Távirati Iroda, Budapest. Látogatásunk során megismerhettük az MTI szolgáltatásait, adatbázisait. A tájékoztató során kiderült, hogy hasznos lenne az MTI és a könyvtárak együttműködése. Ennek érdekében 2005-ben újabb lehetőséget teremtünk a találkozásra, ekkor a megyei könyvtárban.

2004. szeptemberében pályázatot adtunk be a Nemzeti Kulturális Alaphoz, amelyen 500e Ft-ot nyertünk a 2005 tavaszán megrendezendő "Kistelepülések információ-és könyvtári ellátásának lehetőségei az informatika és a térségi társulások segítségével" című háromszor egy napos rendezvénysorozatunk lebonyolításához.

"Bibliotéka Emlékérem" díjra terjesztette fel az egyesület októberben Kovács Emilt, a megyei szervezet elnökét. A díjat 2005. január 21-én vehette át Hiller István kulturális minisztertől. Gratulálunk a rangos elismeréséhez, és kívánjuk, hogy még sokáig együtt dolgozhassunk!


Veszprém, 2005. január 22.

Kovács Emil MKE Veszprém Megyei Szervezete
elnöke
konyvtar@vkdevecser.hu

Pardiné Mórocz Magdolna
MKE Veszprém Megyei Szervezete
titkára
pardinem@ekmk.hu

 


Vissza a szekció kezdőlapjára